VHS Verket för högskoleservice

VHS, Verket för högskoleservice : Två av tre sökande erbjuds plats

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 09:21 CEST

Den 16 juli beräknas antagningsbeskeden ha nått samtliga som har sökt till universitet och högskolor höstterminen 2004.

Efter det första urvalet erbjuds 67 600 av de 105 800 behöriga sökande plats på någon av de

1 600 utbildningsprogram som Verket för högskoleservice, VHS, sköter antagningen till. Det innebär att 64 % av de behöriga sökande har blivit antagna. Ungefär 12 % av de sökande uppfyller inte behörighetskraven till något utbildningsprogram. Av de antagna kom 58 % in på sitt förstahandsval. Det slutgiltiga urvalet inför höstterminen 2004 genomför VHS i augusti.

Utöver den samordnade antagningen via VHS söker många även fristående kurser där antagningen sker lokalt på respektive universitet eller högskola.

Hård konkurrens – eller ingen alls

De utbildningar som det är svårast att komma in på är desamma år efter år. För att antas till läkar-, psykolog- och arkitektprogrammen, samt till några utbildningar inom ekonomi-området, fordras nästan maximal poäng. Utbildningar med så hård konkurrens är bara en liten del av utbudet. Till nästan hälften av utbildningarna finns inga kvarstående reserver, vilket innebär att alla behöriga sökande har antagits. På webbplatsen www.studieplatser.nu presenterar högskolorna utbildningar där det fortfarande finns möjlighet att få en plats.

Antagningsbesked

Mellan den 13 och den 16 juli får de sökande sina nationella antagningsbesked. Det är ett gemensamt besked där den sökandes samtliga urvalsresultat redovisas. Det gäller både utbildningar sökta genom VHS och direkt hos respektive universitet/högskola.

Svar på antagningsbesked

Den sökande måste besvara sitt antagningsbesked för att behålla sin utbildningsplats/reserv-plats. Enklast och säkrast är att svara via Internet: www.antagning.sunet.se eller genom att ringa Talsvar: 020-42 44 55. Svaren skall ha inkommit senast den 28 juli, därefter påbörjas urval 2. VHS antagningsbesked från urval 2 skall finnas hos den sökande den 9 augusti.

VHS hemsida

Antagningsstatistiken i sin helhet samt detta pressmeddelande finns tillgängligt på VHS hemsida www.vhs.se från och med den 9 juli.

Eva Estberg
Informationschef
08-725 96 03
070-492 61 68
eva.estberg@vhs.se

Mer information:
Per Nyholm tfn 08-725 96 31
Pierre Bastin tfn 08-725 96 15