Fältbiologerna

Vi är kvar i Ojnareskogen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2012 08:38 CEST

Igår kom beskedet att Högsta Domstolen tar upp kalkbrottet i Bunge för prövning. Det ger återigen nytt hopp till Ojnareskogen, och miljön och vattnets framtid står nu öppen. Att Högsta domstolen inte beslutat om inhibition är dock allvarligt och gör att vi kommer att fortsätta vakta skogen.

-          Vi är glada att Högsta Domstolen tar upp tillståndet för prövning, säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna. Det finns hopp för miljön och vattnet, även om vi inte vet vad Högsta Domstolen senare kommer fram till. Vad vi däremot vet är att den senaste domen strider mot både svensk miljölagstiftning och EU-direktiv, och kalkbrottet borde därför inte tillåtas.

Högsta Domstolen har inte beslutat om inhibition medan de prövar tillståndet, vilket innebär att Nordkalk får fortsätta avverka och förbereda för kalkbrottet. Om Högsta Domstolen då kommer fram till att Nordkalk inte får bryta kalk har världsunik miljö förstörts i onödan.

-          Det är så onödigt att avverka och förbereda när vi ännu inte vet vad som kommer att hända i slutändan. Det här är en unik skog med höga naturvärden, säger Alva Snis Sigtryggsson, distriktsordförande i Fältbiologerna. Nu måste Högsta Domstolen meddela om inhibition. Till dess vakar vi över Ojnareskogen extra noga. Inga fler träd får fällas!

För tillfället stoppar länsstyrelsen avverkningarna eftersom de anser att Nordkalk röjt mer skog än de har rätt till och att detta påverkar Natura 2000-områdena i direkt anslutning genom de kväveläckage som uppstår vid avverkning. Hävs stoppet står vi inför en ohållbar situation där avverkning kan pågå trots att rättsprocessen inte är avgjord än.

Ett 15-tal personer finns i lägret och vakar över skogen och får stöd och sällskap av hundratals ur lokalbefolkningen och miljöengagerade från övriga Gotland.

-          Vi jobbar också för att området ska bli den nationalpark det var tänkt att bli, så att miljön och vattnet kan skyddas. För det har vi stort stöd av lokalbefolkningen, säger Simon Rosén.

Kontakt:

Salomon Abresparr, 070-8142082
ordförande Fältbiologerna

Alva Snis Sigtryggsson, 076-0535242
distriktsordförande Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

Simon Rosén, 073-9030142
Fältbiologerna

Följ #Ojnare
twitter.com/faltbiologerna
facebook.com/faltbiologerna
faltbiologerna.se 

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.