Den Nya Välfärden

Vi behöver det civila samhället!

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 11:59 CEST

Den svenska välfärdsstaten har successivt övertagit alltfler omhändertagande funktioner från det civila samhället, alltså de frivilliga gemenskaperna, däribland familjen.  I en gemensam bok som presenteras idag – Den övermodiga beskyddaren – hävdar författarna Patrik Engellau och Thomas Gür att undanträngningen av det civila samhället medför avsevärda nackdelar.

Tanken att medborgarna skulle befrias från de nära gemenskaperna kulminerade i 1974 års regeringsform. Välfärdsstaten var en succé, svenskarna var tredje rikast på jorden och nationen väckte beundran i en hel värld. Politikerna greps av övermod och deklarerade att deras huvuduppgift var att ”trygga rätten till arbete, bostad och utbildning”, vilket betyder att politikerna, inte den enskilde, har huvudansvaret för att den enskilde har jobb, lämpliga kunskaper och någonstans att bo. Det civila samhället, inklusive familjen, har därmed gradvis onödiggjorts.

-          Skadan är tydlig inom exempelvis skolan, säger Patrik  Engellau. Det civila samhället upprätthöll bildningsideal och respekt för lärarens auktoritet. När denna normbildande kraft tillbakabildas, förlorar lärarkåren till stor del sin auktoritet. Om varken elever eller föräldrar bryr sig blir undervisningen dålig.

-          När nya generationer tar välfärdsstatens löften om jobb på allvar ökar arbetslösheten, eftersom staten i verkligheten inte kan skapa några jobb, säger Thomas Gür. Här kan ingenting ersätta engagemanget från den enskilda själv och hennes omvärld i det civila samhället och näringslivet. Än mer uppenbart blir välfärdsstatens misslyckade när det gäller invandrares självförsörjning och integration.

Politikerna har tagit sig uppgifter de inte klarar att utföra. Normalt har politiken bara två verktyg: lagstiftningsmakten, som ger möjlighet att förbjuda och tvinga, samt budgeten, varmed politiker kan köpa det som går att köpa. Men politiken står hjälplös om problemlösningen varken kan åstadkommas med förbud eller köpas på marknaden. Där är vi nu.

…………………………………………………………………………………………

Den Nya Välfärden är en opinionsbildande tanke- och handlingssmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande. Den Nya Välfärden är partipolitiskt oberoende och grundades 1988 av Patrik Engellau och G Rune Berggren.

För mer information

Patrik Engellau 0707 67 95 00

Thomas Gür  0707 97 64 51

Hemsida: www.dnv.se

Bildbank: www.dnv.se/bildbank