Kenth Åkerman - Ledarskapsexpert

Vi behöver inte fler otrygga, osäkra, omogna och oengagerade chefer!

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2017 17:37 CEST

"Omoget. Otryggt. Oengagerat. Vi behöver fler fina förebilder bland dagens och morgondagens chefer. Många jag möter vittnar om dåliga chefer, som ofta baseras på osäkerhet, makt, otydlighet och bristande eller felaktigt visat engagemang", säger ledarskapsexperten, författaren och föreläsaren Kenth Åkerman. 

Ledare är människor som andra vill följa. Följa för att det är utvecklande, lärande och givande. Följa för att senare själv kanske axla ett ansvar som ledare. Som ledare för sig själva och ledare för andra. Ledarskap är att hjälpa andra att växa, skapa sitt eget ledarskap och inte följa andra. Att se, lyssna, berömma och uppmuntra är styrkor som blir avgörande, samt också skapa en förståelse för vad vi kan göra tillsammans, när potential lyfts fram och invanda rutiner och slentrian utmanas.

"Det är ett prestigelöst arbete där vi inte heller får tveka att själv fråga om hjälp när vi inte ser lösningen" fortsätter Kenth Åkerman. Det krävs istället byggstenar som tillit istället för kontroll. Respekt inte nonchalans. Att man leder människor inte maskiner. Att ge ansvar utan pekpinnar, samt ett ledarskap baserat på kärlek inte rädsla. Det ställer en hel del krav på personlig mognad, egen trygghet och engagemang för verksamhetens och medarbetarnas bästa. 

Varje år investerar företag och offentliga verksamheter stora pengar i att träna och utbilda personalen för att höja deras prestationsförmåga. Ytterligare en säljutbildning, ledarskapsutbildning eller inspirationsdag senare, men ändå ger det dåligt resultat på lång sikt. "De flesta medarbetare vet vad de ska göra, de har kunskapen. De har också färdigheterna för att veta hur de ska göra det, men av någon orsak gör man inte det" säger Kenth och fortsätter.

"Tillsammans skapar vi en kultur av personligt ansvar, ger och tar konstruktiv kritik och hanterar hinder och problem som dyker upp. Det finns många som kan, men färre som vill. Bli den som både kan och vill. Det är dags att sluta chefa och börja leda på riktigt."

Kenth Åkerman Ledarskapsexpert, talare och mental coach. Han har förflutet som reklambyråchef, konsultansvarig, affärsutvecklare och projektledare med mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med förändring, motivation, ledarskap och kundservice. Han flitigt bokad talare, coach och affärsutvecklare. Aktuell med sin femte bok SLUTA CHEFA. BÖRJA LEDA: Hur laget blir större än jaget. Kenth har i över 18 år inspirerat tusentals människor varje år. Han pratar om motivation och arbetsglädje, konsten att få andra att prestera, framgångsrik företagskultur, mental träning, mål och mening, service i mästarklass och affärsmannaskap.

Kontakt: Kenth Åkerman, kenth@kenthakerman.com, 0705-29 21 80