Arvidsjaur Kommun

"Vi behöver subarktisk förmåga i Sverige" sa försvarsminsitern i vid besök hos Jägarbataljonen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 18:11 CET

Försvarsminister Sten Tolgfors avlade ett blixtbesök i Arvidsjaur på måndagen. Främsta anledningen var att få information om hur holländska marinkårsbataljonen upplever den tre månader långa vinterutbildingen vid Arméns Jägarbataljon:
-Bilden jag fått är positiv! Det här får ses som en bra referenövning för fortsatt internationellt samarbete, sa Tolgfors.

För första gången har en hel bataljon (holländska marikårssoldater) valt att förflytta hela sin vintgerutbildning till Sverige och Jägarbataljonen i Arvidsjaur. Det har inneburit en hel del logistik, men har fungerat bra.

Försvarsministern sa att han pratat med holländska soldater/officerare som varit på nio vinterövningar i andra länder. Men att det Jägarbataljonen i Arvidsjaur har att erbjuda är "unik" för dem:
-De pekade på unika övningsmöjligheter. Vi talar om yta, faciliteter och intrastruktur, sa Tolgfors och framhöll vikten av att få internationell övningsverksamhet i Sverige.

-Det stärker samarbetsförmågan och ger bättre kvalitet även för oss. Inte minst med tanke på att svenska soldater ska kunna uppträda såväl i närområde som internationellt.

Försvarsministern pratade även gärna "nya perspektiv på Norden", som en viktig del i internationellt samarbete:
-Övningen Cold respons, med huvudparten i Norge, är ett exempel på det nordiska perspektivet vi bygger på.

Möljigheterna med CTÖ (Civilt Test- och Övningscenter) samt ITÖ (Internationellt- Test- och Övningscenter ) har stötts och blött under många år, i tre olika regeriungsutredningar. Alla med positivt omdöme. Ändå går det trögt. ITÖ kan man dock säga rullar på av sig själv. Utöver holländare är det även många andra ländersom önskar att komma till Arvidsjaur för att vinteröva.

Men lever fortfarande tanken och möjligheterna att utveckla ett Civilt Test- och Övningscenter med administrationen i Arvidsjaur? 
-Det tror jag, men frågan ligger hos Maud Olofsson, Näringsdepartementet.

Försvarsminister Tolgfors sa avslutningsvis att framtiden ser bra ut försvarsmakten, att man snart övergår till kontrakterade soldater och att Arvidsjaurs subaktiska klimat är viktigt för Sverige:
-Vi behöver den förmågan.

Chefen för Norrbottens Regemente I 19, överste Olof Granander och Jägarbataljonschefen, överstelöjtnant Urban Edlund, fick en ostörd pratstund med försvarsministern. De lyfte fram den militära utbildningsplattformen utvecklingspotential:
-Vi underströk att alla typer av arméförband kan öva här. Såväl med artilleri som direkt flygunderstöd, sa Edlund och fortsatte:
-Redan i dag finns internationellt intresse för Arvidsjaur. Något som, utöver Jägarbataljonen, torde gå att vidareutveckla även bland våra nationella förband.


Publicerat av: Kent Norberg
Senast ändrat: 2010-02-22