Afrikagrupperna

”Vi ber EU visa lite flexibilitet och mänsklighet”

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 14:28 CET

Inför toppmötet mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen i Tripoli den 29-30 november kräver 25 europeiska organisationer att EU radikalt lägger om kursen i handelsförhandlingarna med de afrikanska staterna. EU måste sluta trycka på för sina förslag och lyssna på AU:s rekommendationer.

I ett fyra sidor långt underlag redogör organisationerna, däribland Afrikagrupperna och Forum Syd, för hur förhandlingarna om Ekonomiska Partnerskapsavtal (EPA) mellan EU och de afrikanska länderna står och stampar. Parterna lyckas inte komma överens, men det finns ett stort intresse från flera afrikanska länder att finna en lösning på dödläget. Enligt organisationerna är toppmötet ett utmärkt tillfälle att ha en politisk diskussion om avtalen.

AU har inför mötet i Tripoli lagt fram mycket tydliga ståndpunkter om EPA. Bland annat att man vill få till utvecklingsvänliga avtal och kan därför inte acceptera några åtaganden inom handel med tjänster, regler för investeringar, offentlig upphandling, konkurrens och patent.  Dessa frågor har EU från början insisterat på att ha med i förhandlingarna trots att det inte finns något krav från WTO att de ska ingå i avtalen. AU uttrycker också oro över EU:s omfattande påtryckningar på de afrikanska länderna för att få dem att skriva på EPA-avtal.

- Om vi ska komma fram till slutsatser som är till ömsesidig nytta måste Europa lyssna lite. Vi ber EU att visa lite flexibilitet och mänsklighet, sa Paul Bunduku-Latha, Gabons handelsminister och tillika ordförande i handelskommittén för de afrikanska och karibiska länderna och Stillahavsländerna, som alla förhandlar om EPA med EU, vid ett möte i november.

AU och de afrikanska regionala ekonomiska sammanslutningarna (EAC, SADC, ESA, ECOWAS och CEMAC ) har i detalj visat på flera viktiga problem i förhandlingarna, bland annat hur avtalen riskerar att försämra ländernas utvecklingsmöjligheter. Inför toppmötet har de lämnat flera konkreta förslag på lösningar.

De 24 europeiska organisationerna menar att EU tyvärr visar en bristande vilja att lyssna på dessa förslag. Därför anser de att EU måste börja om och anpassa sin handelspolitik till verkligheten. Tripolimötet kan bli det efterlängtade mötet på hög politisk nivå om EPA som de afrikanska länderna har bett om.

Läs mer här.

För mer information, kontakta:

Marja Wolpher, handläggare för handelsfrågor på Afrikagrupperna, 073-9852593

Karin Gregow, handläggare för handelsfrågor på Forum Syd, 073-6753383