Feedback Akademin AB

Vi blir mer globaliserade - Forskningsprojekt hur använda feedback i multi kulturella arbetsgrupper

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 13:41 CET

Aktuell forskning på hur att hantera arbetsgrupper med kulturell mångfald?

Idag har de flesta företag och organisationer grupper där det finns större eller mindre inslag av kulturell mångfald. Man skulle kunna säga att de företag som inte har mångfald är undantag.

En forskningsstudie visade att de grupper som var minst effektiva var multi kulturella grupper, i mitten kom mono kulturella grupper och sedan fann man att de grupper som var mest effektiva var multi kulturella grupper. Se bifogad bild.

En naturlig fråga då blir: Hur kommer det sig att multi kulturella grupper är antingen de minst effektiva eller de mest effektiva? Svaret är att man i de fall där grupperna är minst effektiva (och här hamnade tyvärr de flesta grupperna) är att man är "kulturellt blind" och inte har jobbat med de problem OCH möjligheter som finns med multi kulturella grupper.

Stefan Gunnarsson på Feedback Akademin AB forskar f på detta ämne och forskningsfrågan är ”Explore the use of feedback to facilitate the internal development of multi culture work groups”. Området som Stefan doktorerar och forskar på är kombinationen kulturella skillnader, grupputveckling och feedback.

Vi menar att det finns stora vinster för organisationer och medarbetare att forska på och skapa praktisk användbar kunskap hur multi kulturella grupper kan bli högpresterande och samtidigt erbjuda ett attraktivt arbetsklimat.

För mer info kontakta Gunnarsson tel 070 72671010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se

www.feedbackakademin.se

Feedback Akademin AB

Vår mission: Att bidra till att grupper och organisationer inför en utvecklande feedbackkultur för ökad prestation och ett ökat välbefinnande!

Det vi erbjuder: Föreläsningar och workshops i att införa en feedbackkultur i organsiationer och grupper. Vi vänder oss även till engelsktalande multi kulturella grupper.