Förbundet Unga Rörelsehindrade

Vi dansar för ett tillgängligt samhälle!

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 11:03 CEST

Sedan sommaren 2011 verkar projektet En stärkt röst för ett tillgängligt samhälle. Genom att samla åtta av de största ungdomsförbunden för personer med funktionsnedsättning stärker vi våra röster i samhället. I år finns vi på Almedalen för att lyfta frågor om tillgänglighet och sätta dem på den politiska agendan.

Tisdagen den 2/7 kl 17.00-18.00 anordnar vi en dansaktion för ett tillgängligt samhälle. Under aktionen kommer vi att bjuda in allmänheten till en så kallad Harlem Shake. Aktionen kommer att teckenspråkstolkas.

Projektet består av Unga Reumatiker, Unga Hörselskadade, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, Unga Allergiker, Unga Rörelsehindrade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Synskadade och Svenska Celiakiungdomsförbundet.

För mer information var vänlig kontakta projektledare Liinu Diaz Rämö, 070-315 55 61 eller styrgruppsledamot Christoffer Wahlquist (Unga Reumatiker), 076-633 96 55.

En stärkt röst

Förbundet Unga Rörelsehindrade”En stärkt röst” är ett samarbetsprojekt mellan åtta ungdomsförbund för unga med funktionsnedsättning och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att stärka organisationerna samt deras medlemmar.

Förbundet Unga Rörelsehindrade är en intresseorganisation för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Vår målsättning är att förändra samhället så att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga blir helt delaktiga. Tillsammans arbetar vi för att förändra samhällets attityder.

Vi har alla samma behov men på grund av samhällets otillgänglighet har vi inte samma möjligheter att tillgodose dem. Vi vill ha ett samhälle där funktionsnedsättning inte blir/är ett hinder. Tillsammans kämpar vi emot den diskriminering som vi dagligen utsätts för och vi slåss för våra självklara rättigheter.

 För mer information: www.ungarorelsehindrade.se