Sveriges Makalösa Föräldrar

Vi får inga uppdrag, vi tar oss uppdrag – samhället behöver idéburna organisationer och dess roll som uppdragsfinnare

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 10:15 CEST

Vi får inga uppdrag, vi tar oss uppdrag – samhället behöver idéburna organisationer och dess roll som uppdragsfinnare

Det ska bli en kall vinter i år, sägs det. Den kallaste på tusen år, på grund av (sägs det) att golfströmmen saktat ned. Frågan är hur kall mandatperiod det blir för de idéburna organisationerna? Har vi i civilsamhället det stöd vi trots allt behöver från regeringen, för att kunna fortsätta vårt ytterst viktiga arbete?

Regeringen har i sin regeringsförklaring lyft fram att det är önskvärt att det finns ett bra samarbete med det civila samhället. Ett öppet och tolerant samhälle byggs upp enligt Reinfeldt av människor som deltar i frivilliga och ideella föreningar och verksamheter på olika sätt. Därför menar Reinfeldt att det är viktigt att samarbete med och komplettera den ideella sektorn, t.ex. genom att införa avdragsrätt för gåvor till hjälpverksamhet. Fortfarande, säger Hanna Broberg från Överenskommelsen, är det dock tydligt att civilsamhällets insatser inte finns med i beräkningen när de stora frågorna ska lösas: miljö handlar mest om teknik, trygghet likställs med anställda poliser, bistånd är internationella relationer och skola är kunskapskrav. Då försvinner lätt civilsamhällets perspektiv, kunskap och engagemang. Det är därför viktigt att lyfta fram de värden och den särart som de ideella organisationerna står för.

Vad är det då för värden och för särart som ideella organisationer står för? Ja, dels fyller vi en oerhört viktig roll som den tredje sektorn. Vi får inga uppdrag, som de offentliga aktörerna, men trots det stödjer vi i allra högsta grad välfärdsstaten på många olika sätt. Istället tar vi uppdrag, dvs. det som staten ännu inte upptäckt som ett samhälleligt problem, det lyfter vi fram och bestämmer oss för att göra något åt. Vi ägnar oss inte heller åt detta uppdragsfinneri i vinstdrivande syfte, såsom näringslivet, även om det inte alltför sällan blir så att näringslivet går efter oss och finner nya arenor att driva sin verksamhet på. Vilket inte nödvändigtvis måste vara fel, men det kan också vara så att det inte heller är riktigt rätt. Men till skillnad från både den första och den andra sektorn så främjar den tredje sektorn en idé – ett värde – och det värdet är så viktigt att andra intressen såsom ekonomisk vinst för verksamheten och ekonomisk ersättning för individens arbetsinsatser kommer i andra hand.

Få människor kan väl undgå att se den oerhörda nyttan som dessa icke-avlönade insatser gör för samhället i form av t.ex. frivilligt socialt arbete, idrottsrörelsen, miljöorganisationer osv. Allt ideellt arbete beräknas vara ca 400 000 heltidstjänster, en stor summa som alla därmed kan förstå kräver en grundstruktur och en organisation. Även om det fortfarande finns oförklarligt stora skillnader i de statliga bidragen (frivilliga försvarsorganisationer får ca 35 kr per timme i bidrag, idrottsföreningar ca 17 kr, kvinnoorganisationer ca 6 kr och humanitära organisationer ca 3 kr, för att nämna några exempel) så går det bara att konstatera att det är i allra högsta grad dags för både regering och opposition att visa mer tydlig uppskattning av det ideella engagemang över hälften av befolkningen visar i genomsnitt 14 timmar i månaden.

Det ideella arbetet svarar för sex procent av Sveriges BNP, omsätter 120 miljarder och då kommer ca tio procent från offentliga bidrag. En av fem aktiva i en idéburen organisation är anställd. Idéburna organisationer stärker demokratin, motverkar utanförskap, bidrar till personlig utveckling, öppnar upp för gemenskap, främjar kreativitet och nytänkaranda och står för nya fräscha, kreativa och ibland kritiska perspektiv.

Börja med att inte införa moms för föreningar. Gå sedan vidare och skapa en bättre balans mellan de olika organisationernas bidrag. Se att vi är värda vår vikt i guld.


Generalsekreterare Sophia Lövgren

Sveriges Makalösa Föräldrar

sophia.lovgren@makalosa.org

08-7201414