Lifecap AB

Vi firar alla positiva livsstilsförändringar som genomförts på Lindormsnäs Gård.

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2009 12:21 CET

Under flera årtionden har Lindormsnäs Gård varit i Stockholms Stads ägo, efter årsskiftet övergår gården i privat ägo. Här har bedrivits olika typer av vårdverksamhet. Överlevare från Finska vinterkriget har enligt uppgift tagits omhand här, husmödrar från Stockholms barnrikehus fick en fristad och möjlighet att vila ut på Lindormsnäs Gård en vecka per år under en period. Alnarådet och LP-stiftelsen har genomfört beroende- och missbruksvård på gården. Sedan år 2005 har Life CaP Centret Lindormsnäs bedrivit verksamhet med inriktning positiva livsstilsförändringar på platsen.

 

Till Lindormsnäs har par som vill förbättra sin relation eller som vill separera och skapa en god kommunikation runt skilsmässan, enskilda individer som velat ta hand om sig själva eller tillfriskna efter en utbrändhetsdiagnos, ungdomar som varit stressade, personer som vill bearbeta trauman, depression och ångest m.fl. kommit för att förbättra sitt mående. Life CaP Centret har även haft sex platser för missbruks- och beroendevård med HVB-tillstånd (hem, vård och boende). Otaliga anhöriga till missbrukare har passerat revy på platsen och ökat sitt kunnande och sin förståelse för beroendet som sjukdom för att därigenom kunna hantera den egna situationen bättre. Sedan Life Cap påbörjade sin verksamhet på Lindormsnäs har även ett stort antal terapeuter utexaminerats från sina utbildningar på gården.

 

Den 6 december genomförs en avslutningsceremoni för att manifestera den glädje och ökade livskvalitet som en vistelse på Lindormsnäs Gård bidragit till för många människor under årens lopp. Vi startar med ett öppet AA-möte (anonyma alkoholister) mellan klockan 10.00 – 12.00, mellan 12.00-13.00 serveras lunch till självkostnadspris. Klockan 13.30 kommer personer som varit yrkesverksamma på Lindormsnäs Gård berätta anekdoter och historier om tiden här. Vi avslutar dagen med diplomering av den sista klassen 12-stegsterapeutklassen som tar sin examen på Lindormsnäs Gård klockan 14.30. Från 16.00 hålls presskonferens, pressen är välkommen att delta från lunch. Föranmälan till lunch och öppet AA-möte krävs p.g.a. risk för platsbrist, kontakta elin@lifecap.se.

 

Vi vill fira alla positiva livsstilsförändringar och allt tillfrisknande som påbörjas på Lindormsnäs Gård, samtidigt som vi vill tacka alla som gjort verksamheten på Lindormsnäs möjlig och framgångsrik. Välkommen att delta den 6 december.

 

Gaya Pienitzka

Lifecap AB

08-54595947