Pelican Self Storage

Vi flyttar mer än förr – jobb och omväxling lockar

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 08:30 CEST

Ordstävet ”Vi flytt int” stämmer inte längre. Det visar en undersökning som förrådsuthyrningsföretaget SelStor låtit göra. Var sjätte svensk har flyttat fler än tio gånger, och yngre lika många gånger som äldre. Att flytta till jobb, att hitta större bostad, men också för att få omväxling i tillvaron är några av anledningarna till att vi flyttar allt mer.

De flesta svenskar har flyttat mellan fyra och fem gånger i sitt liv och de yngre har till och med flyttat något fler gånger än de äldre. Var sjätte svensk har faktiskt flyttat fler än tio gånger. Och de som flyttar mest är inte storstadsborna, utan de på landsbygden.

Män och norrlänningar mest benägna att flytta till jobbet
I mellersta Norrland är man mest benägen att flytta för att ta ett jobb på annan ort. Hela 14 procent i den gruppen har angett detta. Här har också hela 22 procent av befolkningen flyttat tio gånger eller fler, vilket är den högsta flyttbenägenheten i Sverige.

Ser man på svenska folket totalt har åtta procent flyttat för att de fått jobb på annan ort. Fler män än kvinnor låter jobbet styra val av bostad: tio procent jämfört med sex procent. Benägenheten att flytta dit jobben finns är också högre bland sjuttiotalisterna än bland övriga åldrar.

Kvinnor flyttar ut ur boet vid separation
Sju procent av svenskarna flyttar på grund av separation. Här är det i större utsträckning kvinnorna som får lämna det gemensamma boet: nio procent av kvinnorna jämfört med fem procent av männen flyttar från bostaden vid separation.

Att flytta på grund av separation är också vanligast bland Stockholmarna och bland femtiotalisterna.

Ombyte i tillvaron lockar män och skåningar att flytta
De som oftast flyttar för att helt enkelt få ombyte i tillvaron är skåningarna. Här anger 11 procent detta som skäl. Det kan jämföras med fyra procent av smålänningarna, sju procent av Stockholmarna och  fem procent av dem från norra Norrland.

Män är också mer benägna än kvinnor att flytta för att få omväxling i livet. Nio procent av männen jämfört med fem procent av kvinnorna uppger det skälet för den senaste flytten.

– Det är tydligt att vi svenskar blir allt mer förändringsbenägna. Vi byter både jobb, bostad och partners oftare, och det påverkar vårt behov av tillfälliga förvaringsmöjligheter. Det är viktigt för oss att förstå de här mönstren för att vi ska kunna möta efterfrågan i framtiden. Därför har vi gjort den här undersökningen, säger Michael Fogelberg, vd på SelStor.


För mer information, kontakta:

Michael Fogelberg, vd för SelStor, tel: 08-500 50 510 

SelStor bygger och driver selfstorageanläggningar med säkra förråd från 1-30 m² för privatpersoner och företag. Förråden kan hyras från en vecka och så länge kunden önskar. Kunden har egen nyckel och tillgång till sitt förråd 7 dagar i veckan, året runt. I SelStors butiker finns även flyttmaterial.

Företaget grundades år 2007 och öppnade sin första anläggning i Åkersberga hösten 2008 och under 2009 öppnade de i Bromma samt i Örebro. SelStor befinner sig i en expansiv fas och planerar att öppna fyra nya anläggningar årligen. När företaget skapat en stark närvaro i Sverige siktar SelStor på att ta steget ut på den europeiska marknaden.

Läs mer på: www.selstor.se