GPSLogik AB

Vi ger dig 100% satellitperspektiv på din verksamhet - bättre för affärerna.

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2010 09:02 CEST

Vi ger dig 100% satellitperspektiv på din verksamhet - bättre för affärerna.

Du kan följa varje fordon i detalj och i realtid på den webbaserade fordonsportalen XTRAKK, baserad på Google EARTH/MAP. Här har du kraftfulla funktioner för att följa och leda din fordonsflotta som t.ex områdesbevakning (zoner) där du kan föravisera din ankomst till kunder och omlastningscentraler automatiskt. Du får ruttkontroll, registrering av stopptid, rapporter, statistik, körjournal, larm, stöldskydd, historik, bättre försäkringspremie m.m. Det är enkelt att komma igång och installationen tar 15 minuter i nya och gamla fordon, det är enkelt att flytta enheterna vid fordonsbyte. Allt ingår till ett lågt fast månadspris.

Effektiva trafikledningsverktyg

Automatisk trafikdirigering är möjlig via XTRAKK-portalen, kontroll, överblick och kontakt med den mobila fordonsparken är ett viktigt konkurrensmedel när kunderna kräver effektiva transporter.

Realtidspositionering i karta och tabellform

Vi erbjuder våra kunder att följa sina GPS-tracker i realtid på Google Earth och GoogleMAPS, vi visar även historiska data som ligger sparad i vår databas. Du kan när som helst, dag som natt, följa dina fordon i realtid från vilken internetansluten dator som helst, eller smart-telefon.

Elektronisk körjournal

Att skriva körjournal för hand är oftast tidsödande och inte alltid stämmer den heller. Med GPSLogiks automatiska körjournal så stämmer alltid rapporten med faktiskt körd sträcka. Verifiering med kartbild, för att bekräfta att företagsbilarna/bruksbilarna endast körts i tjänsten. Detta krav gäller såväl för privata näringslivet som offentliga sektorn.

Rapporgenerator för statistik

Du kan enkelt skapa de rapporter du vill ha för dina ändamål i tabell eller stapeldiagram. Vi låter dig exportera dina insamlade data till populära databasformat eller t.ex PDF, XLS och CSV om det skulle passa bättre. Du är säkert intresserad av rapporter som t.ex. kör- & vilotid, ecodriving, hastighetsöverträdelser (ISA synkande mot NVDB nationell vägdatabas). Undertidsrapporter m.m.

Webbgränsnitt, du kan överblicka dina resurser var som helst. Vi driftar webbportalen.

Vi driftar webbportalen så att du slipper. Detta är smidigt. När vi uppdaterar programvaran så får alla tillgång till förbättringen samtidigt. Ett webbaserat gränsnitt innebär bara fördelar för dig.

Geozoner - Vilken nytta har jag av en geozon?  tänker du!

- Det är enkelt att förklara, en geozon är en uppsatt gräns med en gatuadress som markerar cirkelns centrumpunkt och en radie som markerar cirkelns omkrets. Om ett fordon passerar in i eller ut ur zonen kan vårt system reagera på detta.

Automatisk trafikdirigering är möjlig via portalen XTRAKK. Då ett fordon med GPS-tracker monterad närmar sig lastbilcentralen/terminalen så korsas en 'geozon' och vårt system reagerar på denna gränsöverträdelse. Beroende på hur systemet är inställt så kan man t.ex. sända ett instruktions-SMS  till chauffören. Eller man kan använda ljus-/LED-skyltar vid terminalens entré som aviserar vart fordonet skall köra vid ankomst.  Fördelarna är uppenbara, alla vet i god tid vilket fordon som kommer först så man kan förbereda gods för lastning.  Ingen mer förvirring och planering som går i stöpet.

Stöldskydd & säkerhet

Vet du alltid var din mc, båt eller entreprenadmaskin befinner sig? - Med vår GPS-tracker, har du alltid koll på var din egendom är någonstans! GPS-trackern skickar larm med positionen på karta till av dig fördefinierade mobiltelefoner (5 st) om fordonet flyttas eller störs. Larmen placeras vanligtvis i stöldbegärlig egendom.

  • En GPS-tracker är alltid sökbar av dig eller de du väljer skall kunna följa den!
  • GPS-Logik’s gpstracker rekommenderas av försäkringsbolagen.

Övervakning av känslig last

För att kunna tillhandahålla en bra slutprodukt behöver man verifiera förhållandena under lagring och transport. Temperaturövervakning och övervakning av luftfuktighet är därför ofta ett måste när man hanterar känsligt gods. Ibland får sändningen inte utsättas för stötar eller kraftiga vibrationer. Detta gäller t.ex. ömtåliga museeföremål. Då mäter man ofta vibrationer eller stötar under transport. Inom skeppsnäringen förekommer även en hel del vibrations- och stötmätningar på båtar.

Vi är specialister på GPS-positionering och telematik-applikationer. Vi har alla typer av GPS-sändare för alla ändamål.