Sveriges Konsumenter

Vi ger ut regeringens stoppade kostråd!

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 00:00 CEST

Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Tankesmedjan Dyrare mat, nu! och ABF publicerar idag Livsmedelsverkets miljösmarta kostråd som regeringen stoppade.
I en debattartikel i dagens SvD Brännpunkt uppmärksammar vi att syftet är att uppmana regeringen att våga gå före på miljöområdet i EU.

– Det finns en stor efterfrågan på miljösmarta kostråd från konsumenterna, så när välgrundade sådana finns ska de självfallet spridas så mycket som möjligt. Regeringens ställningstagande är oacceptabelt och innebär en nedprioritering av viktiga konsument- och miljökrav. Vi vill bidra till spridningen så att alla konsumenter kan göra medvetna matval och bidra till en hållbar utveckling, säger Jan Bertoft, generalsekreterare vid Sveriges Konsumenter. 

I mitten av november förra året kom beskedet från regeringskansliet att stoppa de miljösmarta kostråd som Livsmedelsverket tagit fram. Anledningen var att en tidigare version av kostråden hade uppmanat konsumenter att välja närproducerad mat, av hänsyn till miljön. EU-kommissionen ansåg att råden stod i strid mot principen om fri rörlighet på EU:s inre marknad. Trots att Livsmedelsverket omformulerade råden efter Kommissionens synpunkter ville Sveriges regering inte gå vidare och få råden godkända av EU.

Nu publicerar fyra organisationer istället Livsmedelsverkets miljösmarta kostråd som strävar efter att den mat vi äter ska vara producerad på ett sätt som inte äventyrar möjligheten att försörja befolkningen i framtiden. På organisationernas hemsidor kan kostråden som regeringen ville stoppa laddas ner för alla som vill läsa.

– Trots att regeringens egen klimatproposition talar om vikten av att vi minskar matens miljöpåverkan så vågar inte Sveriges regering ta strid för miljöfrågorna på EU-nivå, säger Linus Källander, initiativtagare till tankesmedjan Dyrare mat, nu. Sverige har inte råd att vänta på politiker som inte vågar ta ansvar och fatta nödvändiga men ibland obekväma beslut.

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 26 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, ger ut tidningen Råd & Rön och nyhetsbrevet KonsumentMakt.