Vänsterpartiet

Vi gör inte gemensam sak med Sd om integration

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 18:21 CET

De rödgröna avvisar i sin budgetmotion regeringens satsning på etableringslotsar för nyanlända invandrare på arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna har i dag sagt att de vill stödja den begränsning av det aktuella utgiftsområdet som det skulle innebära.

– Vi är emot regeringens privata lotsar eftersom det är ett uselt system. Men istället lägger vi mer resurser till Arbetsförmedlingen för att hjälpa nyanlända invandrare att komma ut på arbetsmarknaden, säger Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets integrationspolitiska talesperson.

– Att ingen hjälper nyanlända att få jobb vore det klart sämsta alternativet. Bara Sd kan föreslå något sådant. De saknar helt integrationspolitik och vill inte göra något åt problemet att nyanlända invandrare drabbas särskilt hårt av arbetslösheten, fortsätter Christina Höj Larsen.

Om det inte går att få en majoritet för att istället för satsningen på etableringslotsar ge Arbetsförmedlingen resurser för att utföra lotsarnas uppgift, kommer Vänsterpartiet att skriva ett särskilt yttrande istället för att rösta för den rödgröna neddragningen av anslaget.

För kontakt:

Christina Höj Larsen, integrationspolitisk talesperson Vänsterpartiet, tfn. 070 818 21 77

Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson Vänsterpartiet, tfn. 070 240 42 92

Vänsterpartiets presstjänst, tfn. 070 620 00 64