Mama Mia

Vi gör skillnad och det vill vi fortsätta med !

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 19:39 CET

Vi kallar det modern välfärd. Men nu är hela vår bransch hotad.
Och du berörs.

Upprop för modern välfärd

Vi har många skäl till vårt upprop – här har vi samlat tio av dem:

1. För modern välfärd. Tillsammans med vården i offentlig regi bidrar vi som arbetar inom privat driven vård och omsorg till att säkerställa högre kvalitet, ökad tillgänglighet och mångfald - det vi kallar en modern välfärd.

2. För kvaliteten. Undersökning efter undersökning visar att den privat drivna vården och omsorgen får höga betyg när det gäller kvalitet och bemötande. Ofta högre än genomsnittet för hela sektorn.

3. För tillgängligheten. De privata alternativen bidrar till att det finns vård och omsorg nära dig, oavsett om du bor i storstaden eller på landsbygden. Vårdköerna har blivit kortare och vården når fler.

4. För mångfalden. 93 procent av de 11 000 företagen inom privat vård och omsorg är småföretag med färre än 20 anställda. Branschen har en hög andel företagare och medarbetare med utländsk bakgrund. Bland de privata vårdgivarna finns nischade verksamheter som riktar sig till personer med behov som verksamheter i offentlig regi inte har kunnat möta.

5. För rätten att välja. Oavsett skäl, tycker vi att det är viktigt att det finns olika valmöjligheter. Ingen ska behöva vara utlämnad till ett enda alternativ när det gäller något så viktigt som vård och omsorg.

6. För medarbetarna. Över 160 000 medarbetare inom den privata vården och omsorgen gör varje dygn ovärderliga insatser i välfärden. Deras framtid blir oklar när politiker - både till vänster och höger - lägger populistiska förslag som skulle hindra deras 11 000 arbetsgivare att bedriva vårdföretagen vidare.

7. För jämställt företagande. 54 procent av företagen inom den privata vården och omsorgen drivs av en kvinna. Det är nästan dubbelt så många jämfört med övriga näringslivet.

8. För framtiden. Med en åldrande befolkning ökar Sveriges vård- och omsorgsbehov ständigt. Alla krafter i välfärden är viktiga – såväl offentliga som privata – för att alla ska få den vård och omsorg de behöver. Privata vårdgivare bidrar med investeringar i välfärden. Exempelvis planeras det för fler än tusen nya platser inom den privat drivna äldreomsorgen de kommande två åren, en utbyggnad som kommunerna har svårt att klara av på egen hand.

9. För utveckling och innovation. Många har startat företag inom privat driven vård och omsorg för att kunna ta tillvara och utveckla egna och medarbetarnas idéer och förslag till nya arbetssätt, till gagn för patienter och omsorgstagare.

10. För att det inte var bättre förr. Det är lätt att glömma bort hur det såg ut i Sverige innan de privata alternativen tilläts. Vårdköerna var längre, tillgängligheten sämre, och den som var missnöjd med vården saknade möjlighet att byta vårdgivare. En återgång till vård och omsorg enbart i offentlig regi – som är konsekvensen av ett vinstförbud – innebär en ohållbar tillbakagång i välfärden.

Vilka är vi? Bakom uppropet står Vårdföretagarna med 2000 medlemsföretag.

Men vårt upprop berör 11 000 privata alternativ, där 93 procent är småföretagare,

med totalt 160 000 medarbetare.

Uppropet är partipolitiskt oberoende.

Vår värdegrund
Att se, bemöta och bekräfta alla Mama Mias kunder och samarbetspartners genom ett respektfullt och informativt förhållningssätt och med högsta servicefaktor.

Styrkor/fördelar

  • Vårdavtal med Stockholms Läns Landsting.
  • Mama Mia finns i Stockholm City, på Söder, Kungsholmen, i Kista, Solna, Älta samt i Malmö och Göteborg.
  • All verksamhet under ett och samma tak.
  • Hemtrevlig och harmonisk miljö.
  • Kvalificerad vård av specialister i huset.
  • Individuellt anpassad vård och omsorg.
  • Omfattande kursverksamhet