Svenska kyrkan Västerås

Vi gör Västerås domkyrka mer besöks- och turistvänlig

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 08:15 CEST

Svenska kyrkan Västerås lämnar denna vecka in ansökan om tillstånd att utföra en rad tillgänglighets- och funktionsanpassningar inne i Västerås domkyrka;

  • Utställningsyta för visning av kyrkans kulturskatter,
  • Informationsnav i anslutning till utställningen,
  • Ramp vid västra entrén för lättare access med rullstol, barnvagn och rollator,
  • Ökat antal besökstoaletter.

Syftet med dessa är att förbättra information och service till besökare, stärka attraktionskraften och tillgängliggöra kulturarvet.

Inbjudan till pressträff:
Tid: Onsdag 1 juni kl 14.00
Plats: Sakristian i Västerås domkyrka (samling i vapenhuset)

Vid pressträffen medverkar:
Jörgen Eklund, kyrkorådets ordförande
Helén Lundberg, domprost
Johan Sohlberg, projektledare

Kontakt:
Johan Sohlberg, projektledare, 021-814608, johan.sohlberg@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. 64 procent av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås.