Sveriges Byggindustrier

Vi har ingen bostadsbubbla

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 08:51 CET

Hög BNP-tillväxt, höjda hushållsinkomster, låga marknadsräntor, kraftig befolkningstillväxt i storstäderna, för lågt byggande och en allt sämre fungerande hyres- och bostadsmarknad ligger bakom de ökade bostadspriserna i Sverige. Och priserna väntas öka ännu mer.

Men det är fel att tala om bostadsbubbla och reporäntan är fel vapen mot ökad skuldsättning hos hushållen, slår Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens, fast i en rapport som presenteras på ett seminarium idag.

– Rapporten bekräftar vår bild av situationen på bostadsmarknaden. Bostadspolitiken borde riktas in tydligare mot att ta bort de hinder som finns för att bygga fler bostäder. Om regeringen satsar mer på vägar och järnvägar, tar bort hyresregleringen och förkortar tiden från idé till färdig bostad så vore mycket vunnet, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier. 

Under de senaste 15 åren har den svenska ekonomin vuxit. Hushållens inkomster har ökat och räntenivån har fallit. Dessutom har bostadspriserna ökat på grund av storstadsregionernas tillväxt. Byggandet har skett där bostadspriserna är högst. Samtidigt har det sammantagna bostadsbyggandet minskat väsentligt. Under den senaste tioårsperioden har dessutom ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt varit omfattande. Många, framförallt unga, söker sig till storstadsregionerna. Bristen på hyresrätter, inte minst en effekt av den reglerade hyresrättsmarknaden, tvingar dem att ta höga lån.

– Vi har fått en bostadsmarknad i storstäderna där människor måste ta lån för att kunna bo där de kan få arbete. Tillväxten är helt beroende av en ökande lånestock. Men vi har ingen bostadsbubbla. Vi har inte fastnat i lyxfällan. För vi kan betala våra ökade lån med våra höjda inkomster. Samtidigt kan man ju politiskt tycka att bostadsmarknaden skulle kunna fungera mer effektivt. Debatten borde snarare handla om hur vi kan få ett ökat bostadsbyggande av olika kategorier av bostäder än vilka åtgärder som effektivast höjer hushållens boendeutgifter i form av bolånetak, riskvikter och amorteringskrav, säger Ted Lindqvist. 

Rapporten presenteras på ett seminarium som arrangeras av Sverige Byggnadsindustrier den 14 februari. 
Inbjudan till seminariet 

Rapporten finns för nedladdning (samt bifogad detta pressmeddelande)
Hos Sveriges Byggindustrier
Hos Evidensgruppen 

För mer information kontakta:

Ted Lindqvist, VD Evidensgruppen, ted.lindqvist@evidensgruppen.se, 070- 579 12 33

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier, bjorn.wellhagen@bygg.org, 0708-99 58 65

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org


Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org