Magelungen Utveckling AB

”Vi har tid” - Magelungen hjälper unga tillbaka till skolan

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 13:15 CEST

Programmet går i korthet ut på att få till eleverna till skolan samt se till att den skolsituation som eleven kommer tillbaka till är mer välfungerade än vad den var innan man blev hemmasittande. Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Det finns många goda skäl till att sätta in resurser tidigt för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.


Utanförskapets pris
Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har räknat på vad utanförskapet kostar samhället. Frågorna som ligger bakom rapporterna lyder:
Vad är samhället redo att betala för att rädda människor från utanförskap? Och vad kostar det att låta bli? Det går naturligtvis inte att värdera mänskligt lidande i pengar, men det är möjligt att visa att förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig. Läs mer här: http://www.ideerforlivet.se/vi_bryr_oss/utanforskapets-pris/

 
Skolfrånvaron/hemmasittandet i Sverige motsvarar en kostnad på omkring 200 miljoner kronor. Gävle kommun med omnejd har statistiskt sett mellan 40-60 hemmasittare, det i sin tur innebär en samhällskostnad på drygt en halv miljard kronor.
- Det är viktigt att komma ihåg att det är det personliga lidandet som är den allra största kostnaden, säger Robert Palmér, programansvarig för HSP, Magelungen.


Magelungen Utveckling riktar sig till barn och unga med omfattande behov och kan erbjuda dagverksamhet med skola, resursskola samt olika former av öppenvårdsprogram för elever i behov av omfattande särskilt stöd.

Vill du läsa mer om/komma i kontakt med Magelungen:
http://www.magelungen.com/behandling/oppenvardsprogram/vara-enheter/gavle/ http://www.gd.se/gastrikland/gavle/nar-det-borjar-ga-overstyr-har-ar-metoden-som-kan-stavja-konflikter http://www.magelungen.com http://www.magelungen.com/akademi


Magelungen Utveckling AB

Vi representerar den mångfald som det var tänkt från början med privata utförare inom vård, behandling och skola. Ett idéburet företag som vill ge hopp och göra en skillnad!