DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Vi har väntat i 510 dagar!

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2012 13:37 CEST

I morgon mellan klockan 08.00 och 09.00 står representanter från funktionshinderrörelsen utanför Rosenbad med flygblad som påminner regeringen om att vi har väntat i 510 dagar.
Sedan den 1 december har DHR - som initierade den så kallade  "Torsdagsaktionen" stått där, i morgon alltså för 18:e gången.

Antalet dagar vi har väntat är den tid som förflutit sedan remisstiden för promemorian "Bortom fagert tal" gick ut.
Promorian föreslog en lagstiftning som innefattar bristande tillgänglighet som diskriminering, en lag som många civiliserade länder har, i USA sedan 1990.

Varför det inte kommer något lagförslag kan vi bara spekulera över eftersom både alliansen och oppositionen i enkäter offentligt har stött lagförslaget.
Vid Marschen för tillgänglighet 2010 strösslades det från talarstolen med löften om en ny lag - också från alliansens talare. Men då var det valår.

Nu har vi alltså väntat i 510 dagar på att regeringen skall komma med ett lagförslag.

Vi, är numera, förutom DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder också Förbundet Unga Rörelsehindrade, Personskadeförbundet RTP, Handikappförbunden, RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och ungdomar, NHR - Neurologiskt Handikappades Riksförbund, SRF - Synskadades Riksförbund och Lika Unika - Federationen Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktionen växer för varje vecka - och vi kommer stå utanför Rosenbad tills vi får den utlovade lagen.

För mer information, kontakta DHRs förbundsordförande Maria Johansson, 070-508 80 29

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder