Proline AB

”Vi kände trygghet inför Prolines resurser, kunskap och personal”

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 08:59 CEST

I stadsdelen Granlo ett par kilometer väster om centrala Sundsvall finns ett bostadsområde med 26 flerbostadshus. Fem av dessa är höghus och övriga trevåningsbyggnader. Husen byggdes i slutet av 60-talet och områdets totalt 716 lägenheter bildar bostadsrättsföreningen Brf Selångerhus nr 4 som bildades 1964. Föreningen har en underhålls- och investeringsplan som sträcker sig fram till 2018 och som bl a omfattar nya fasader på vissa av husen, och även inglasning av balkongerna på närmare 500 lägenheter. En stor investering för föreningen är dessutom relining av avloppsstammarna i samtliga hus.

Det var under 2010 som föreningen började diskutera behovet av att göra investeringar även i stamnätet. Filmer som tagits i vissa av avloppsstammarna visade att nätet var i gott skick, men att det ändå fanns tecken på att investeringar i stambyten eller relining skulle bli nödvändigt på lite sikt. Relining framstod snart som det mest ekonomiska och praktiska alternativet och i samband med Nordbygg 2010 besökte föreningens ordförande Hans Jönsson ett flertal av de reliningföretag som deltog på mässan. Givetvis fanns också Proline på plats.

- Det kändes viktigt för mig att få träffa representanter för företagen. Jag ville bilda mig en uppfattning om de olika reliningmetoderna men också om reliningföretagens resurser, organisation och inte minst referenser. Proline erbjöd mig möjligheten att titta närmare på ett reliningprojekt i Timrå. Efter det besöket och fortsatta diskussioner med Proline stärktes jag och övriga styrelsen i uppfattningen att Proline var rätt val av reliningpartner. Vi kände helt enkelt trygghet inför företagets resurser, kunskap och personal säger Hans Jönsson.

En mångmiljoninvestering

För en bostadsrättsförening med drygt 700 lägenheter är relining av samtliga avloppsstammar en mångmiljoninvestering. Projektet startade i början av 2011 och ska vara slutfört 2013, och för Hans Jönsson och övriga styrelsen var det oerhört viktigt att reliningpartnern kunde visa att man hade kapacitet att driva projektet på ett professionellt sätt från första dagen.

- Vi vet att det finns projekt i andra städer där föreningar valt små och mer eller mindre oprövade aktörer. Resultatet har inte blivit bra och vi är idag också glada att vi valde Proline. Det har fungerat perfekt från det att vi gjorde ett provhus med ett 25-tal lägenheter i början av 2011. Sedan dess har relining skett i ytterligare ett antal hus med ett par hundra lägenheter. Allt flyter på precis som vi hoppats och till det positiva hör också det sätt som Prolines personal uppträder på. De är professionella, kunniga och tar alltid hänsyn till de boende vilket uppskattas av våra medlemmar.

Michael Nordin är förvaltare hos Brf Selångerhus och är också den som håller i kontakterna med Prolines arbetsteam. Två arbetsteam arbetar parallellt och Michael bekräftar Hans beskrivning av ett lyckat reliningprojekt.

- Proline har mycket bra och serviceinriktad personal. Det som också är positivt är hur Proline planerar arbetar och stegvis informerar de boende när det är dags för en ny etapp i projektet. Tillsammans arrangerar vi informationsmöten i god tid innan arbetet påbörjas och där medlemmarna kan ställa frågor samtidigt som de får en inblick i relining som teknik och hur arbetet går till. Bra information tar bort eventuell osäkerhet och gör att arbetet flyter på smidigt, avslutar Michael Nordin.

Proline har ca 230 anställda i och är rikstäckande med distriktskontor på 13 orter i Sverige - från Luleå ned till Malmö. Omsättningen för 2011 uppgick till drygt 230 Mkr. Sedan Proline startade verksamheten 1994 har företaget utfört relining i mer än 70 000 lägenheter, och successivt har ett flertal dotterbolag etablerats utomlands. Proline och Proline-metoden finns idag representerat  även i Norge, Finland, Danmark, Island och Spanien. Proline ägs av Lifco AB. Lifcokoncernen, som helt ägs av Carl Bennet, är en industriell grupp som omsätter 510 miljoner Euro och har 2 300 medarbetare i 20 länder.