Emperator

Vi kan jobba smartare

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 15:48 CET

Arbetsklimatet har blivit allt hårdare. Varannan svensk vantrivs på jobbet, enligt en undersökning som Svenska företagshälsor har gjort, och 70 procent vill byta arbete.

Tid har blivit en bristfällig resurs för alla. Vi har blivit otroligt fokuserade på våra arbeten samtidigt som företagen prioriterar sina egna mål, men utan en tanke på att stödja medarbetarnas målsättningar, säger Hans Engberg, vd för Emperator.

Emperator har lång erfarenhet av att jobba med företag och medarbetare med allt från ledarskaps- och företagsutveckling till kartläggning och värdering av kompetens – och Engberg har sett hur arbetsklimatet förändrats bara under de senaste tio åren.

– Trots att psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom och tusentals människor är sjukskrivna för stress så kör de flesta företag på i samma gamla hjulspår, säger han. Dags att företagen tar ansvar

Hans Engberg vill ändra på den rådande situationen.

Det är dags för företag att ta ansvar och skapa förutsättningar som gör att medarbetarna känner sig delaktiga i företagets verksamhet. Ska vi kunna ge våra barn en möjlighet att jobba med välbetalda arbeten under schyssta förhållanden, och samtidigt vara konkurrenskraftiga måste vi arbeta smartare och utveckla ledarskapet.

Första steget på vägen mot ett bättre, mer humant, arbetsklimat är att flytta dialogen så att den handlar om att göra rätt sak i rätt tid. Men också träna och mäta utvecklingen av ledarskapet, enligt Engberg.

– Mätning av ledarskapsutveckling är obefintlig på många företag, av olika anledningar. Vissa tycker sig inte ha tid, andra tycker inte att det behövs och somliga är rädda för att bli mätta, för att få ett kvitto på hur de utvecklas som ledare.

Enkelt sätt att mäta ledarskapsstöd

För att hjälpa företag att ta sig över trösklarna som står i vägen för att utveckla ledarskapet har Emperator utvecklat ett enkelt ledarskapsstöd. Ett mätverktyg som man döpt till Pulsgeneratorn.

Det är egentligen ett enkelt dialogverktyg som snabbt visar hur medarbetarna kommunicerar, hur de mår och om alla på företaget drar åt samma håll. Genom att göra enkla mätningar ofta kan företag snabbt se vad som är bra och vad som behöver utvecklas i stunden. Bara genom att se till att medarbetarna förstår vad de ska göra och drar åt samma håll kan företag öka lönsamheten radikalt.

Men innan företag börjar mäta och arbeta med organisationen behöver de göra ett viktigt val.

Att börja sätta människan i centrum. Människor som är engagerade, mår och presterar bra. Förstår man det har man lagt grunden för en positiv och givande utveckling.

Hans Engberg
Emperator 

Emperator är ett coach- och utvecklingsföretag. Vi har under flera år utvecklat speciella processer som gör att företaget enkelt kan mäta utvecklingen av ledarskapet och utveckla hela organisationen mot självstyrande team.