Cloudos.se

Vi kan "moln" här i Sverige!

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 23:10 CEST

Hur var det innan cloudcomputing fanns på marknaden?

Traditionella affärssystem har alltid varit komplicerade och dyra. Man behöver ett datacenter med lokaler, avbrottsfri strömförsörjning, kylning, stor bandbredd, nätverk, servrar och backup. En komplicerad mjukvaruhantering samt ett team av experter för att installera, konfigurera och köra systemen. Man behöver utveckling, testning, iscensättning av nyproduktion och miljöförbättring.

När du lägger ihop dessa komplicerade förfarande är det lätt att se varför de största företagen med de bästa IT-avdelningar har en stor utgiftspost.

Var finns nu att ta till?

Det skall vi berätta om!

Cloud computing är ett bättre sätt att driva företag, förvaltningar eller skolor. Istället för att köra dina program på egna servrar så delar man på ett centralt datacenter. När du använder någon program som körs i molnet så körs programmet i din internetbrowser  typ Explorer, Opera,Firefox eller liknande browsers, då loggar du bara in för att börja använda programmen. Det är kraften i cloud computing.

Företag och förvaltningar använder alla typer av applikationer i molnet i dag, som redovisning och kundanpassade applikationer.

Skolor kan enkelt spara genom att använda enkla och lätthanterliga läsplattor istället. Idag kostar en platta endast från 2000 kr och uppåt. Flera elever får då tillfälle att medverka inom ramarna för de kostnader som är äskade. Kostnader för skolor kan sträcka sig upp till 12000 kr för de datorer som var och en använder i sitt skolarbete. Med en kostnad på 2000 kr per enhet så får 6 st elever tillgång till datakraft i stället för en elev! Tänk att en sådan fin lösning finns och nu till det allra bästa med cloud computing, de program som finns i cloudet samt cloudoperativet är kostnadsfria! Det OS systemet jag använder kallas EyeOS och går i alla operativ. Svenskanpassat och är helt fritt med olika bra program för undervisning! Vilket kan innebära att kanske 12 elever kan erhålla datorresurser i stället för en när man inte behöver betala för dyr mjukvara!

Man kan nå cloudservern med vilket operativ som helst bara man har en browser i datorn eller läsplattan. Cloudbaserade program kan vara igång inom ett par dagar. De kostar mindre, eftersom du inte behöver betala dit eget datacenters kostnader samt att du behåller skalbarheten, säkerheten och tillförlitlitligheten för dina program. Plus, uppgraderingar tas om hand för dig, så dina applikationer få stor säkerhet och prestanda och nya funktioner uppdateras automatiskt.

Det sätt som du betalar för cloudbaserade applikationer är också annorlunda. Man behöver inte köpa servrar och allt som ingår i en egen serverhall. När dina applikationer körs i molnet, handlar du inte någon hårdvara till dig utan klarar dig med applikation som innehåller en browser. Installera på  egen server eller kör på en yttre för en  förutsägbar månatlig eller årlig prenumeration, så att du betalar endast för den itkraft som du verkligen använder. Mera info på http://www.cloudos.se