Centrum mot rasism

Vi kräver hårdare tag mot politikerna – en trappa ska städas uppifrån

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:58 CEST

Sverige måste stå upp för det internationella normsystemet mot rasism och för mänskliga rättigheter och verka för att höja standarden i dess fulla förverkligande. Sverige måste uträtta mer inom EU familjen för minoriteter som utsetts för förföljelse på grund av etnicitet, hudfärg och religion. Den växande islamofobin, afrofobin, homofobin, antisemitismen och antiziganismen måste uppmärksammas.

Det senaste året har det blåst iskalla vindar i den politiska debatten om integrations- och flyktingpolitiken. De ytliga politiska utspelen har stått som spön i backen på tidningarnas debatt- och ledarsidor. Den ena populistiska försöksballongen efter den andra har skickats upp för att testa av den rasistiska opinionen.

Gemensamt för de flesta förslagen är att de uttrycker en inhuman klappjakt på människor med invandrarbakgrund. Våra etablerade politiker från regering och riksdag avslöjar värderingar och ideologi som ligger hårfint nära Sverigedemokraternas. Allt detta sker i en tid då rasistiska kränkningar avslöjas i sjukhuskorridorer, poliser skriker "apejävel" i piketbussen och skolverket oroas över ökade rasistiska kränkningar i skolan. Fullständigt oacceptabla rasistiska uttryck underblåses och får allt större stöd i den politiska retoriken. Rasismen breder ut sig.

De populistiska förslagen bottnar i ett "vi-och-dom-tänkande" i samspel med integrationspolitiken. Problemen fokuseras enbart på människornas etniska bakgrund i stället för ansvariga makthavares ansvar.

Särlösningar och speciell lagstiftning möter människor med annan hudfärg. Det är det obehagliga mantrat. Begreppet utanförskap har blivit ett mantra och klingar falskt mitt i den politiska debatten. Listan kan göras lång på förslag som avslöjar hårdare tag för individerna i stället för ett gemensamt politiskt ansvar. Piska i stället för morot - krav på sänkt ekonomisk ersättning till dem som bosätter sig på "fel" ställe i landet. Samtidigt avslöjas undermåliga bostäder i segregerade områden där det kryllar av kackerlackor. Speciella "svenskkontrakt" för att anamma "svenska värderingar", är ett ytterligare förslag. I stället för respekten för människors olikheter krävs "rättning" i den nysvenska nationalismens anda. Förslaget på svenskprov för medborgarskap presenterades för flera år sedan. Detta samtidigt som SFI-undervisningen fått svidande kritik i årtionden. Förbud mot undervisning på främmande språk är en annan särlösning med samma "vi-och-dom-perspektiv".

I alla förslag utpekas utrikesfödda till syndabockar i samband med politisk oförmåga. Politikerna ignorerar entydig forskning som redogör för strukturell diskriminering. Detta mönster kan även skönjas inom rättsväsendet och skolan, på bostads- och arbetsmarknaden, inom utbildningsväsendet och politiken. De populistiska förslagen saknar stöd i forskning och utredningar. Flera offentliga utredningar som tillsatts av politikerna själva göms undan.

I dessa kriser är det viktigt att grupper inte ställs mot varandra och alla tar sitt ansvar. Centrum mot rasism vill söka lösningar. Därför uppmanas politiska partier att ta hänsyn till nedanstående krav:

  • HÅRDARE KRAV PÅ POLITIKERNA I STÄLLET FÖR PÅ INDIVIDERNA - ökad förståelse och sammanhållning i stället för "vi-och-dom".
  • LIKA VILLKOR FÖR ALLA SOM BOR I SVERIGE - idag har alla inte ens lika rösträtt
  • STATEN OCH KOMMUNERNA SKA INTE ANLITA FÖRETAG SOM DISKRIMINERAR - ekonomiska styrmedel för lika rättigheter
  • OBLIGATORISK UTBILDNING OM RASISM OCH DISKRIMINERING - poliser, politiker, journalister, lärare, sjukvårdspersonal m fl måste öka kunskapen om rasism och diskriminering

Centrum mot rasism (CMR) representerar ett hundratal frivilligorganisationer som arbetar mot rasism och andra former av diskriminering.