Vänsterpartiet

(V)i kräver rättvisa för pensionärerna!

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 10:56 CEST

PRO genomför idag manifestation för rättvisa skatter, bakgrunden är den orättvisa inkomstbeskattningen. 

- Vänsterpartiet instämmer i kravet om lika skatt för lika inkomst. Det är orimligt att som idag beskatta inkomster olika. Precis som PRO säger är pension uppskjuten lön och den högre beskattningen är orättvis. Vänsterpartiet är kritisk till det s k jobskatteavdraget och menar att ett höjt grundavdrag också skulle omfatta pensionärer, säger Marie Engström (v), riksdagsledmaot och skattepolitisk talesperson.

Vänsterpartiet är också kritiska till regeringens samlade skattepolitik som inneburit stora skattelättnader för höginkomsttagare. Trots allt tal från statsministern om att man riktar sig till låginkomsttagare innebär skattepolitiken i praktiken något helt annat.

För mer info, kontakta:

Maria Engström: 070645 2792

Vänsterpartiets pressjour: 070620 0064