Eductus

Vi lär våra framtida kollegor via Snabbspår för nyanlända lärare

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 11:05 CET

120 sökte. 58 började. Nu är första gruppen av arabisktalande lärare i full gång på Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Örebro universitet. Målet är tydligt: Att få svensk legitimation i sina yrken.

Sverige har lärarbrist och behovet av behöriga lärare kommer att öka under de närmaste åren. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med arbetsmarknadens parter medverka till att ta tillvara på utländska lärares kompetens. I december 2015 fanns 501 gymnasielärare, 1075 grundskollärare och 247 förskollärare inom etableringsfasen.Rätt hanterat en enorm resurs. För nyanlända akademiker kan dock vägen till arbete inom läraryrket vara lång. Det tar normalt 4-7 år för en utländsk lärare att få en svensk lärarlegitimation. Många väljer andra arbeten för att få en försörjning så snabbt som möjligt. Genom Snabbspåret påskyndas processen som påbörjas redan under asyltiden med validering av examen.

För att bli antagen krävs en lärarutbildning eller kandidatexamen från hemlandet. Alla elever har uppehållstillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens etableringsfas. Genom Snabbspåret kan de göra flera saker parallellt, som att studera svenska skolsystemet, lära sig svenska, ansöka om lärarlegitimation samt få besked av Skolverket vad de behöver komplettera sina utbildningar med.

Kortare väg till svensk lärarlegitimation

Tidigare har de delarna fått göras i tur och ordning, vilket inneburit att det tagit lång tid innan besked om lärarlegitimation eller kompletteringar. Genom Snabbspåret sker processerna parallellt och vägen till svensk lärarlegitimation förkortas därmed väsentligt. Till det kommer sedan den tid det tar om personen behöver ytterligare universitetsstudier i något ämne.

Planeringen tillsammans med Arbetsförmedlingen i Örebro och kursansvariga på universitetet har pågått sedan i våras. I augusti var eleverna på plats. Alla har uppehållstillstånd och ingår i arbetsförmedlingens etableringsfas. Kursen sker delvis på arabiska och Eductus uppdrag är att en dag i veckan undervisa i svenska som andraspråk i form av Yrkessvenska.

Svenska med fokus på skolans värld

Snabbspåret vänder sig till arabisktalande personer och en stor del av utbildningen sker på arabiska. Det finns inga krav på svenskkunskaper för att få delta. I Snabbspåret läser man introduktionsutbildningen "Att arbeta i svensk skola och förskola" två dagar i veckan. Eductus undervisar en dag i veckan inom ramen för yrkessvenska. Då är det intensiva studier i svenska med fokus på skolans värld. Veckan avslutas med två dagars praktik på en skola eller förskola i hemkommunen.

Kursen är på 26 veckor. Efter varje delkurs har man examination och delkurserna betygsätts. Utvärdering sker kontinuerligt i utbildningens styrgruppsom består av projektansvariga och utbildningsledare.

Eductus kursansvariga, Eva Noble, säger:

- Det är en fantastisk grupp människor som vi har förmånen att arbeta med och det känns roligt att få vara med på vägen mot legitimation och etablering på den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans jobbar vi för integration. Genom att ta tillvara på den kompetens och erfarenhet våra nyanlända lärare kan vi bättre möta den svenska skolans behov.

Det finns möjlighet att intervjua eleverna i klassen efter överenskommelse med Eva Noble.

Kontaktperson

Eva Noble, Lärare och kursansvarig yrkessvenska i Snabbspåret
T: 0768-16 98 63
E: eva.noble@eductus.se

Lisa Moll Börjesson, Marknadsansvarig
T: 0703-41 17 16
E: lisa.moll@eductus.se

Jobbet är målet

Eductus grundades 1991 och är idag ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning. Vi har cirka 600 medarbetare på 70 orter runt om i Sverige. Vi erbjuder bland annat yrkessvenska, jobbcoachning, komvux, SFI och yrkesutbildning. Vi tror på alla människors lika värde och vill bidra till ett bättre Sverige. Vi ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.