Svensk Mjölk AB

Vi mår bäst i öppna landskap

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 16:25 CEST

Det öppna landskapet är avgörande för vårt mentala välbefinnande. Orsakerna är djupt rotade i våra gener. Det hävdar Patrik Grahn, landskapsarkitekt och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp i ett reportage i det nya numret av Svensk Mjölks magasin Pejling.

Patrik Grahn har tillsammans med sin forskargrupp i tio års tid forskat om hur människor påverkas av olika naturmiljöer. De har funnit att det öppna landskapet är betydelsefullt för hur vi mår – en grön miljö minskar stress men ökar vår förmåga att återhämta oss och koncentrera oss. Orsakerna söker Patrik Grahn i människans ursprung som biologisk varelse och i hjärnans sätt att fungera.

- Mycket i vår gamla hjärna är ju medfött eller automatiserat vi vet vad som är farligt – ingen behöver lära barn att akta sig för höga stup. På samma sätt kan man tänka sig att det finns en medfödd förmåga att se vad som är en trygg miljö: Ett ljust landskap med växling mellan träd och öppna ytor, en stilla vattenyta. Överallt i världen där man undersökt saken visar det sig att människor värderar sådana landskap allra högst. Det är särskilt tydligast hos barn och unga – längre fram i livet kan andra, inlärda värderingar ta över.

I Sverige är bara åtta procent är åker- och betesmark, det vi kallar öppet landskap. Det är betydligt mindre än i andra EU-länder där siffran ligger runt 35 procent. Den mark som behövs för att svenska mjölkkor och kvigor ska få mat i form av bete eller foder står för ungefär 25 procent av jordbruksarealen.

- De svenska kohagarna är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden av arter. Jag tror att även det bidrar till att vi människor trivs så bra i den miljön och det är en av många anledningar till att vi tar hand om och bevarar det öppna landskapet, säger Christel Cederberg miljöexpert på Svensk Mjölk.

På en betesmark där kor betar finns det ungefär 60 växtarter per kvadratmeter, vilket gör den till ett av de artrikaste ekosystemen i hela Europa.

Hela reportaget med Patrik Grahn finns här
http://www.svenskmjolk.se/press/IE/main.asp

Kontakta:
* Patrik Grahn: 040-41 54 25
* Christel Cederberg: 035-506 80
* Claes Henriksson, pressansvarig Svensk Mjölk: 0704-56 56 46