Bredbandsbolaget

​Vi måste bestrida alla blockeringskrav

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 13:45 CET

Klockan 23 idag kommer vi blockera ett antal domännamn som leder till The Pirate Bay och den nedlagda versionen av Swefilmer. Detta sker till följd av en prejudicerande dom från Patent- och marknadsöverdomstolen som vi trots goda skäl inte får överklaga. Vi måste givetvis följa svensk lag och svenska domstolsbeslut, även när vi är starkt kritiska och när rättsläget är så pass osäkert som det är nu. Däremot är det orimligt att någon internetoperatör ska behöva blockera innehåll på internet enbart till följd av påtryckningar från en annan privat aktör, utan prövning i domstol.

Därför tvingas vi bestrida alla kommande blockeringskrav. Det är det enda sättet för oss och andra internetoperatörer att se till att privata aktörer inte ska få sista ordet avseende vilket innehåll som ska vara tillgängligt på internet. Detta är långt ifrån en ideal lösning och med en prejudicerande dom är chanserna att framgångsrikt bestrida kommande blockeringskrav små eller obefintliga. Den viktiga opartiska prövningen i domstol är emellertid förknippad med stora kostnader för både parterna och samhället. Den ineffektiva process som lagen hänvisar till utgör ett stort problem för rättssäkerheten. Risken är stor att inte alla internetoperatörer har resurserna att bestrida kraven.

Därtill finns fler allvarliga brister med det rättsläge som nu råder på området. Över 100 domännamn påstås leda till de två sajterna, och ska enligt domen därför blockeras. Utifrån rättegångsförhandlingarna vet vi att rätten inte tittat på ifall någon av domänerna leder till en fullt laglig webbplats - trots tecken på just detta. Vilka domäner som ska blockeras eller inte är således utlämnat till rättighetshavares uppriktighet, ofelbarhet och förmåga att göra proportionerliga bedömningar. Det är ännu oklart vilken instans som tar emot frågor och klagomål om en operatör blir ålagd att felaktigt blockera en domän. 

Rättighetshavarna har under processen lyft fram andra länders blockeringsmöjligheter som ett föredöme, men den situation vi fått i Sverige liknar inget annat land. Rättssäkerheten är istället påtagligt sämre än i något av våra nordiska grannländer som har lagstöd för blockering.

Domännamnen som omfattas av blockeringen då de anses leda till antingen The Pirate Bay eller Swefilmer är:

thepiratebay.se

thepiratebay.org

accesspiratebay.com

ahoy.one

bay.malk.rocks

baymirror.date

baymirror.win

bayproxy.date

bayproxy.pw

fastpiratebay.co.uk

fattorrents.ws

gameofbay.org

ikwilthepiratebay.org

kuiken.co

magnetsearch.net

magnetsearch.org

pbp.rocks

pbproxy.com

piraattilahti.net

pirate.trade

piratebay.click

piratebayblocked.com

piratebayproxy.tf

piratebays.co.uk

piratehole.com

pirateportal.xyz

pirateproxies.info

pirateproxies.net

pirate-proxy.info

pirateproxy.online

pirateproxy.wf

pirateproxy.vip

pirateproxy.yt

pirateproxybay.tech

pirates.pw

piratesbay.pe

piratetavern.net

piratetavern.org

piratewiki.info

proxypirate.pw

proxytpb.nl

thebay.tv

thehiddenbay.xyz

thenewbay.org

thepbproxy.website

thepiratebay.ar.com

thepiratebay.bypassed.live

thepiratebay.bypassed.red

thepiratebay.bypassed.video

thepiratebay.casa

thepiratebay.immunicity.live

thepiratebay.immunicity.video

thepiratebay.immunicity.red

thepiratebay.je

thepiratebay.lv

thepiratebay.mg

thepiratebay.red

thepiratebay.run

thepiratebay.skillproxy.com

thepiratebay.skillproxy.net

thepiratebay.skillproxy.org

thepiratebay.unblockthis.net

torrentdr.com

thepiratebay.uk.net

thepiratebay.unblocked.rocks

thepiratebay.unblocked.video

thepiratebay.unblockerproxy.xyz

thepiratebay-proxy.com

thepirateproxy.co

thepirateproxy.info

thepirateproxy.website

thepirateproxybay.xyz

theproxy.pw

theproxybay.pw

tpb.dashitz.com

tpb.patatje.eu

tpb.portalimg.com

tpb.proxyduck.co

tpb.retro.black

tpb.vrelk.com

tpbay.co

tpbmirror.us

tpbpro.xyz

tpbproxy.cc

tpbproxy.pw

tpbproxy.website

tproxy.pro

ukpirate.click

ukpirate.org

ukpirateproxy.xyz

unblockbay.com

unblockthepiratebay.net

unblockthepiratebay.org

urbanproxy.eu

vicetorrent.com

battleit.ee/tpb

thepiratebay.gg

bayproxy.org

thepirateproxybay.site

bayproxy.net

swefilmer.com

www.swefilmer.com

swehd.com

www.swehd.com

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget erbjuder uppkoppling med höga hastigheter för internetaccess, digital-tv, telefoni och andra tjänster. Företaget har fler än 600 000 fiber- och bredbandskunder och knappt 500 000 tv-kunder. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se