Länsstyrelsen i Östergötlands län

Vi måste få fart på infrastrukturen!

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:38 CET

Vilka och hur många vägar och järnvägar som kommer att byggas framöver är i hög grad en finansieringsfråga. Vid infrastrukturminister Åsa Torstenssons besök i Östergötland diskuterades bland annat statens, regionens och näringslivets möjligheter att medverka i breda samfinansieringar. De projekt som främst diskuterades var Ostlänken, Norrköpings hamn, båtlyften och Skepparpinan.

Att ge framåtsyftande investeringar det nödvändiga utrymmet i konkurrens med dagsaktuella eller kortsiktiga behov är politiskt en omöjlig fråga. Därför anser landshövding Björn Eriksson att frågan om en uppdelning av statsbudgeten måste lyftas.

– Jag anser att statsbudgeten bör delas upp i en investeringsbudget och en driftsbudget, säger Björn Eriksson. Ett system där en långsiktig investeringsbudget läggs fast skulle säkerställa nödvändiga långsiktiga satsningar.

Landshövdingen tror också att man måste vara lyhörd för regeringens önskan om att få in friska medel från regionala organ och näringslivet. Det kan gälla privat finansiering av till exempel Ostlänken eller vägavgifter inför vägbyggande.

E 22:ans vägsträckning med förslaget till båtlyft vid Göta Kanal presenterades som en mycket lämplig infrastruktursatsning att diskutera breda och nya finansieringslösningar kring. Ostlänken, Norrköpingspaketet och dess betydelse för regionens utveckling och framtida roll var fler frågor som lyftes fram vid ministerns besök.

Vid Åsa Torstenssons besök diskuterades även aktuella problem i fler delar av Östergötland. Ministern fick en redogörelse för problematiken kring Skepparpinan och riksväg 50/32.

– Det är oacceptabelt att planeringen av en infrastrukturlösning får ta så lång tid, säger landshövding Björn Eriksson. Det finns ett mycket stort behov av att en samlad lösning av Skepparpinan och förbifarten förbi Vadstena kommer igång.