Socialdemokraterna i Stockholms län

- Vi måste hantera uppdraget med respekt - och ansvar!

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 12:05 CET

- Det är slarvigt av moderaternas gruppledare Mattias Karlsson att ifrågasätta information som han i egenskap av politiker får under landstingsmötena! Det säger landstingsrådet Britt Westerlund och Anders Öberg, gruppledare för Socialdemokraterna i landstinget.

- När Mattias Karlsson i en artikel i Norrländska Socialdemokraten, hårt angriper informationen från Patientnämndens  i samband med torsdagens fullmäktigemöte, då bortser han helt från sitt uppdrag. I det politiska uppdraget i landstinget  ingår  ansvar för såväl medborgarna, som patienterna och verksamheten! Det säger Britt Westerlund och Anders Öberg och menar att rapporten från framför allt patientnämnden är viktig för att man som politiker ska få nödvändig återkoppling på medborgarnas upplevelse av vården.

- Av just den anledningen flyttade vi sent som förra mandatperioden – patientnämndens verksamhet från landstingsstyrelsen och la den närmare till fullmäktige. Patientnämndens information är central för alla politiker och partier i landstinget!

- Uppdraget som landstingspolitiker är inte fråga om valfrihet att få plocka lite intressanta detaljer eller personligt stimulerande upplevelser.  Det är ett brett uppdrag som kräver insikt och ansvar. Alldeles särskilt den vård medborgarna i länet möter, understryker de båda s-företrädarna.

vänliga hälsningar
Agnes Szögi
agnes.szogi@socialdemokraterna.se
070 520 40 66
www.socialdemokraterna.se/norrbotten