Centerpartiet i Västra Götaland

”Vi måste möta det stora vårdbehovet av äldre”

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 09:42 CET

I dag, kl 14:00, besöker några av Centerpartiets ledande sjukvårdspolitiker från Sveriges Riksdag, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, Wästerläkarna som har förbättrat vården för våra äldre genom en speciell äldrevårdcentral – Wästerläkarna 70+. Syftet med vårdcentralen är i första hand att förbättra vårdkvalitet och samverkan i vårdkedjan kring de äldre. Vårdcentralen bemannas av läkare med specialistkompetens i geriatrik (ålderdomens sjukdomar), likaså äldresköterskor som fungerar som samordnare.

Anders W Jonsson, Birte Sandberg, Cecilia Andersson och Kent Ivarsson, som tillsammans representerar Sveriges Riksdag, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms Läns Landsting, säger i en kommentar:

  • "Vi står inför stora åtaganden när det gäller äldres sjukdomar och det enorma vårdbehov av äldre vi ställs inför. De allra äldsta ökar mest. Antalet personer 80+ blir dubbelt så många – från 500 000 till ca 900 000 år 2050. 90+ tredubblas från 75 000 idag till ca 200 000 år 2050. Människor med demens ökar från 160 000 till ca 400 000 till 2050. Tilläggas ska också de läkemedelsbiverkningar som är orsakade av höga doser olämpliga läkemedel och läkemedelskombinationer, vilket leder till onödiga kostnader.

    Idag orsakar fallrelaterade skador ungefär 6 – 7 ggr fler dödsfall än trafiken i Sverige. Andelen personer 85+ med depression har ökat kraftigt. Många äldre hamnar tyvärr idag på våra akutmottagningar med långa väntetider istället för att mötas av en primärvård med stor kompetens kring åldrandets sjukdomar. För att förbättra tillgängligheten för våra sköra äldre är det viktigt att säkerställa att rätt kompetens i större utsträckning finns på rätt plats och rätt vårdnivå."  

Kontakt:

Anders W Jonsson, Riksdagsledamot, tel: 070 631 10 02
Kent Ivarsson, Stockholms läns landsting, tel: 073 544 78 37
Birte Sandberg, Region Skåne, tel: 070 862 63 08
Cecilia Andersson, Västra Götalandsregionen, tel: 070 862 11 46

Programmet för besöket finns bifogat nedan.

Program:

Adress: Hängpilsgatan 3, 426 77 Västra Frölunda

Kl 14.00 ”Primärvård med guldkant för äldre” – Wästerläkarna 70+

Information om Sveriges första äldrevårdcentral i sitt slag -
utsedd till Årets Välfärdsförnyare 2015 av Dagens Samhälle.
(Allmänläkare/grundare Charlotte Barouma föreläser i Konferensrummet 70+,)

Kl 14.45 Rundvisning på Äldrevårdcentralen

Kl 15.00 Frågestund

Kl 15.15 Målbild Framtidens Vårdcentral
Charlotte Barouma presenterar kortfattat den rapport som hon nyss skrivit tillsammans med kollegan Göran Fälthammar på uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsdirektören i VG-regionen.

Kl 15.45 Avslutande frågor och diskussioner

Hjärtligt välkomna!