Folkpartiet

– Vi säger nej till kommissionen.

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 13:55 CEST

Cecilia Malmström (fp), Maria Carlshamre (fp) och Lena Ek (c) om Barrossos kommission:

– Vi säger nej till kommissionen.

-Efter dagens tal av Barroso i Europaparlamentet känner vi oss stärkta i vårt beslut att inte stödja den föreslagna kommissionen. Parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter har tidigare klargjort att det inte stöder Rocco Buttiglione till posten som kommissionär för rättsliga och medborgerliga fri- och rättighetsfrågor. Men Barroso har idag valt att behålla Buttiglione med den portföljen och därför ser vi oss tvungna att rösta emot hela kommissionen,

Detta uttalar Europaparlamentariker Cecilia Malmström (fp), Maria Carlshamre (fp) och Lena Ek (c) inför Europaparlamentets omröstning om Barrosos kommission.

– En person med åsikter som Buttiglione ska inte vara inte ansvarig för rättsliga frågor. Det är en grundläggande fråga om hur vi förhåller oss till intolerans. Europas kvinnor, liksom flyktingar och homosexuella har rätt att kräva en kommissionär som verkligen kommer att driva det viktiga arbetet mot diskriminering inom EU men också globalt, säger Lena Ek (c).

– Ett stort antal medborgare har visat stort engagemang i frågan om Buttigliones kandidatur. Det är glädjande. Det är nu upp till oss parlamentariker att visa att vi kan svara upp till detta engagemang. Det handlar om medborgarnas förtroende för att vi fullföljer vårt uppdrag, tillägger Maria Carlshamre (fp).

– Parlamentet tar utfrågningarna av kommissionen på stort allvar. För första gången i EU: s historia har en kommissionär underkänts av ett utskott i Europaparlamentet. Barroso måste ta till sig denna kritik i dessa för EU mycket viktiga frågor, avslutar Cecilia Malmström (fp).

Bild på Malmström och Carlshamre för fri publicering finns på www.folkpartiet.se
Bild på Ek för fri publicering finns på www.centerpartiet.se/lena.ek