Mongara AB

Vi samarbetar med ”Utbildningsbranschens Spotify för företag”

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2014 12:59 CET

Idag sker releasen av ”utbildningsbranschens Spotify för företag”. Tjänsten heter www.diplomautbildning.se.

” Vi har under en längre tid funderat på hur vi ska nå de företag och privatpersoner som har kompetensbehov men som upplever att det finns en tröskel i termer av tid och kostnad. Med denna tjänst kan du på ett modernt och enkelt sätt få den kompetens du behöver, när du behöver den. Vi ser det också som ett bidrag till att öka tillväxten i Sverige med ökad kompetens för individer och företag.” säger Anders Lindh, Mongara AB.

Självklart kan du nå tjänsten från vår egen site, www.mongara.se (klicka på "Våra webbutbildningar" i menyn), där du enkelt kan ta del av några av våra kärnkompetenser;

  • Förändringsledning
  • Workshopledning
  • Att sälja konsulttjänster

Självklart kommer vi att lägga ut flera utbildningar efterhand, inom aktuella ämnen som rör verksamhetsutveckling för företag och individer.

För ytterliga frågor kring samarbetet eller de områden vi fokuserar på just nu, tveka inte att kontakta Anders Lindh, VD, 070-755 46 90, anders.lindh@mongara.se 

Läs mer om 2000-talets kompetensutveckling på Mongaras site.

Mongara har bidragit till förändring och verksamhets- utveckling av företag och organisationer i snart 20 år. För en del kunder är det vi som genomför utbildning inom ledarskap, kommunikation och affärsutveckling. För andra frigör vi förbättringsmöjligheterna genom att arbeta med utvecklings och innovationsprocesserna hos dem. Alltid med mod och kraft som ger dig konkreta resultat!