Västerås Science Park AB

Vi siktar på 90 startade företag och 190 skapade arbetstillfällen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:24 CEST

Satsningen syftar till att förbättra samverkan mellan Science Parks, inkubatorer universitet, näringsliv och offentliga aktörer i Västra Mälardalen.

-       Vi ska med EU-stödet öka kompetensen kring innovationer i Västra Mälardalen som ska leda till nya bärkraftiga företag samt utveckling och vitalisering av redan etablerade företag, säger Thomas Karlsson vd för Munktell Science Park.

Genom att samla, tydliggöra och genomföra behovsanpassade effektiva insatser för innovation, kommersialisering och företagsutveckling skapas hållbara förutsättningar för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv med internationell räckvidd.

–      Insatserna ska ske utifrån entreprenörernas behov och skapa nya arbetstillfällen. Det känns bra att vi genom projektet kan bidra till konkurrenskraftiga företag, skatteintäkter och en attraktiv region under lång tid framåt, säger Björn Larsson vd för Create.

De kvantitativa målen för projektet är:

-       90 startade företag

-       190 skapade arbetstillfällen

-       200 företag och 400 personer deltar i aktivitet anordnad eller samordnad av projektet

Om GEM - Gemensam process för näringslivsförnyelse i Västra Mälardalen

EU-stöd: 11 162 116 kr för en projekttid på 3 år. Projektet ska utveckla en gemensam struktur och samverkan mellan Västerås Science Park, Munktell Science Park och Create för att stärka innovationssystemen i Västra Mälardalen och utveckla samarbetet med samtliga kommuner i Västmanland och Sörmlands län.

För mer information vänligen kontakta

Thomas Karlsson, vd Munktell Science Park

thomas@munktellsciencepark.se

070-10 46 001

Björn Larsson, vd Create

bjorn.larsson@createhere.se

073 - 969 51 30

Magnus Lundin, vd Västerås Science Park

magnus.lundin@vasterassciencepark.se

0709 - 703807

Västerås Science Park är en av Sveriges största teknikparker med drygt 200 etablerade företag. Vårt mål är att stärka regionens näringsliv genom att skapa fler arbetstillfällen och fler nya företag i Västmanland. Besök vår verksamhet på http://www.vasterassciencepark.se