Kristdemokraterna, KD

Vi ska driva miljöpolitiken framåt i Europa

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 11:36 CET

Kristdemokraterna i Norden (kdn) eniga om prioriterad EU-fråga:
- Vi ska driva miljöpolitiken framåt i Europa

- Kristdemokraterna vill att Norden ska vara en aktiv pådrivare för ett nytt och mer förpliktigande internationellt avtal i de fortsatta klimatförhandlingarna efter klimatkonferensen i Nairobi.

Det säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och hans kollegor inom de kristdemokratiska partierna i Norden, som under torsdagen och fredagen samlades till kongress.

- Klimatförändringarna är den allvarligaste utmaning världen står inför. Vi kristdemokrater i Norden har därför enats om att göra klimatfrågan till en prioriterad fråga inför framtiden. Målet är att få med oss våra systerpartier i EU för att med kraft driva frågan framåt.

- Det är hög tid att ta larmrapporterna på allvar. Vi kan inte längre spela tärning om våra barns framtid.

- Ytterligare höjningar av temperaturen till följd av klimatförändringar kommer att få katastrofala följder i många utvecklingsländer. Stora regioner i Afrika kan bli obeboeliga på grund av torkan. I andra regioner riskerar höjningen av havsvattennivån att tvinga tiotals miljoner människor på flykt.

- Vi ser också tecken på klimatförändringen i Skandinavien redan idag. Det varmare klimatet och de kortare snöperioderna hotar fler djurarters existens och leder till instabilt klimat och extrema väderförhållanden.

- Klimatförändringarna kräver omedelbar handling. Övergång till förnybara energikällor har varit i centrum av energidebatten och forskning om detta fortsatt ska ha hög prioritet, men lika viktigt för att minska utsläppen är energieffektivisering. Energieffektivisering kommer därför att vara en av våra prioriterade frågor för oss inom det internationella samarbetet.

- Offentlig upphandling av ny energieffektiv teknik gör tekniken mer tillgänglig för hushållen. EU-direktiven bör därför stramas upp med strängare krav på miljövänlig teknik vid offentlig upphandling.

- Vi ska även vara pådrivande för att utveckla samarbetet med snabbt växande ekonomier som Kina och Indien som är och kommer att bli enorma energikonsumenter framöver. Vi vill bland annat satsa på en en energiteknikfond för att möjliggöra investeringar i kolsnål energiteknik.

- På transportområdet finns mycket att göra. Mer av godstransporter måster ske istället för med lastbil. Samarbetet måste även intensifieras för att inkludera flygets utsläpp i klimatarbetet.

Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna i Sverige.
Bodil Kornbek, partiledare för Kristdemokraterna i Danmark.
Dagrun Eriksen, vice partiledare Kristelig Folkeparti i Norge.
Peter Östman, vice partiledare Kristdemokraterna i Finland.


För mer information:

Sara Malmgren
pressekreterare
tel. 08-405 52 25
mobil. 0705-35 07 87

hemsida:
www.kristdemokraterna.se

bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se