AKIRUM

VI SKAPAR ANDRUM TILLSAMMANS

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 08:55 CET

En av de mest grundläggande sakerna för att en människa ska vara vid liv är att hon andas. Rätt andning har stor betydelse för hälsan men människor kan ha olika problem med andningsapparaten samt ha andra spärrar som gör att hon inte kan andas effektivt. Andningen kanske inskränker sig till korta andetag högt uppe i bröstkorgen.

Medan andningsövningar i Medveten Andning är ett av de effektivaste sätten att förbättra hälsan genom att öka prestationsförmågan, stabilisera psyket och hantera stress, finns det också en ”mekanisk” behandlingsmetod som ökar rörligheten i bröstkorgen, Lotorpsmetoden. Dessa båda tekniker/metoder tillsammans eller var och en för sig, beroende på vilka behov en person har, skapar andrum.

Monica Kolm-Sandström, LugnochRo är etablerad friskvårdsföretagare i Boden sedan flera år tillbaka då hon sadlade om från att jobba som barnmorska. Monica erbjuder ett flertal behandlingar och andra må-bra-tjänster som avser att hjälpa människor att bli friskare. En av hennes behandlingar är Lotorpsmetoden, som hjälper människor med andningsproblem. Behandlingen har mycket fokus på andningen, att släppa spänningar i de muskler som hjälper till med andningen och att lära sig andas rätt. Det har gjorts en del studier och forskning inom området med inriktning mot personer med astmaliknande symtom där resultatet har varit så bra att många har kunnat dra ner eller sluta med sin medicinering.

- Den som plågas av långvarig hosta, astma eller astmaliknande symptom, KOL och allergier mot t.ex. parfymer eller andra dofter, kan ha stor nytta av behandlingen, säger Monica Kolm-Sandström. Före och efter behandlingen mäter vi bröstkorgens förmåga att vidgas vid in- och utandning och det normala är att det märks en avsevärd skillnad. Efter behandlingen har i princip alla ett avsevärt större ”andningsutrymme”.

Christina Sandström, Akirum har under 12 år jobbat främst med utbildningsförmedling. Sedan cirka 1½ år har hon hållit utbildningar och föreläsningar i ett ämne som hon brinner för, Medveten Andning. Christina har läst anatomi, studerat Medveten Andning och sång och sjungit i kör under många år och vill hjälpa människor att återta ett naturligt andningsmönster. Allt för att kunna leva ett längre och friskare liv. Fr.o.m. den 1 december kommer hon att finnas hos LugnochRo med en alldeles ny tjänst, PT Medveten Andning som innebär att människor som vill förbättra sin andning får personlig träning i detta.

- Varför ska det bara finnas personliga tränare på gym och andra ställen där man bygger upp kroppen, säger Christina. Det är ju minst lika viktigt, eller egentligen viktigare att lära sig att andas effektivt för att kunna göra annat som hör livet till, om det då är att träna, motionera, eller träna på gym. En god grund att stå på är en effektiv andning. Dessutom kan träning i effektiv andning, förutom att verka förebyggande och uppbyggande, även verka i rehabiliterande syfte för infarktpatienter, deprimerade, sömnlösa och de som har problem med trög mage med flera.

- Lotorpsmetoden och Medveten Andning är två helt skilda metoder även om de har samma mål, att stärka människors andning så att de kan må bättre, säger Monica. Vi kommer att jobba var och en för sig men rekommendera varandra till våra respektive klienter då vi ser att ett behov finns.

- Ja, målet med båda metoderna är ju att skapa andrum; fysiskt och mentalt för att människor ska kunna leva ett friskare liv, säger Christina. Vi tror på detta att erbjuda våra tjänster under samma tak och vi tror att de som behöver våra behandlingar kommer att uppskatta det säger hon och Monica nickar instämmande.

Kontaktperson:

Christina Sandström
0920 - 26 16 02, 070 - 699 65 67

Bilder finns här

AKIRUM din kompetenspartner
Föreläsningar, workshops och utbildningar inom ledarskap, hälsa och personlig utveckling
christina@akirum.com
www.akirum.com