Wikimedia Sverige

Vi skriver hbtq-historia tillsammans - på Wikipedia!

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2016 06:00 CEST

Nu har alla chans att skriva hbtq-historia tillsammans! Wikimedia Sverige, Genusfotografen, Livrustkammaren, Nationalmuseum, Historiska museet, The Unstraight Museum och Kungliga biblioteket bjuder in till Wikipedia-verkstad. Vi inspirerar och instruerar. Alla är välkomna, ingen förkunskap krävs.

Wikipedia-verkstad i Pride House
När: 14:00-16:00, tisdagen den 26/7
Var: I Pride House (Kulturhuset, Stockholm), i Nationalmuseums lokaler.
Fika: Självklart!

Under eftermiddagen kommer alla som vill att få lära sig att skriva på Wikipedia och ladda upp bilder till Wikipedias bilddatabas. Dessutom kommer Tomas “Genusfotografen” Gunnarsson att prata om normmedvetna bilder. Jonas Lindwall, intendent på Livrustkammaren, kommer att prata om huruvida det går att vara mer hetero än kungen. Dessutom kommer Anna Troberg och Sara Mörtsell från Wikimedia Sverige att presentera och instruera.

- Historien är fylld av hbtq-personer, men tyvärr har vår historia ofta utelämnats när man satt sig ner och författat encyklopedier, säger Anna Troberg, verksamhetschef för Wikimedia Sverige. Wikipedia är annorlunda och bättre. Där finns det plats för allas historia.

Informationen som saknas i traditionella encyklopedier är dock inte helt förlorad. Runt om på museum, i arkiv och på bibliotek finns den utspridd, redo att samlas ihop och göras tillgänglig. Wikimedia Sverige är därför glada över att det finns ett så stort och initierat intresse hos dessa institutioner att hjälpa till att lyfta fram tidigare dolda delar av historien.

- Historieskrivning handlar ofta om stora skeenden och ett fåtal framstående personer, delar av historien tenderar att bli osynlig.The Unstraight Museum tycker att det är viktigt att fler perspektiv av historien berättas och att alla människor har rätt till sin historia, därför vill vi vara med och bidra på Wikipedias skrivarstuga, säger The Unstraight Museum.

- En del av vårt uppdrag på Historiska är att arbeta för människors lika rättigheter och möjligheter, så självklart är vi med på Pride, säger Anna Westerberg Davidson, Historiska museet.

- Idag förmedlar Wikipedia bilden av det förflutna till många människor. För att denna bild inte ska bli förenklad eller ensidig behövs fler och nya perspektiv på historien även i detta sammanhang. Att lyfta fram HBTQ är ett sätt att synliggöra exempelvis berättelser och personer från det förflutna som länge varit osynliggjorda i historieskrivningen, säger Malin Grundberg, Museichef, Livrustkammaren.

- Nationalmuseum ska verka i en demokratisk anda. Det betyder både att underlätta digital inhämtning av information och källmaterial och att värdesätta en bred representation. Vi hoppas att få höra en mångfald av röster i wikiverkstaden under Prideveckan och bidra aktivt till en historieskrivning som kommer ihåg och synliggör – inte gömmer och glömmer, säger Berndt Arell, Överintendent, Nationalmuseum.

Kontakt:

Anna Troberg
Verksamhetschef, Wikimedia Sverige
anna.troberg@wikimedia.se

072 - 967 29 48

Sara Mörtsell

Projektledare, Utbildning, Wikimedia Sverige
sara.mortsell@wikimedia.se

073 - 38 32 670

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på över 280 språk och har över 23 miljoner artiklar totalt och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.