KVINNOKOMPETENSEN, AB

Vi som går köksvägen!

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 07:00 CEST

Företaget Kvinnokompetensen vill inspirera valberedningarna i god tid inför nästa års styrelse-sammansättningar.Starka opinionsvindar för fler kvinnor i styrelsearbetet och påtryckningar från EU-kommissionärer. Ägarna menar att fler kvinnor i styrelserna är en icke-fråga som inskränker ägarmakten. Kvinnokompetensen tar utmaningen på allvar och går köksvägen genom att skapa en skuggberedning.

Det ekonomiska kapitalets drivkrafter och makt över humankapitalets utmanas och ökar pressen på ägarmakten att öppna för en ökad insyn i affärerna. En allt bredare opinion ställer krav på insynsmöjligheter i privata och offentliga bolag för att komma åt obalanserna mellan samhällsintressen och näringsliv. Sakfrågan om fler kvinnor i styrelserna skall ses ur detta perspektiv. Bolagen behöver komplettera med nya styrelsekompetenser framöver för att kunna parera de krav som samhället ställer på näringslivet och för att få människor att växa och gå hand i hand med ekonomisk tillväxt för bolagen.

Detta är bakgrunden till Kvinnokompetensens nya tjänst, Adjungerad Valberedning.  Det är en egen innovation i form av en s.k. skuggberedning till valberedningar.
Programmet skräddarsys för det bolag som är beställare av tjänsten och en styrgrupp sätts samman som leds av Kvinnokompetensens Vd och ägare, Anna Eliasson Lundquist, med 20 års erfarenhet av rekrytering och ledarutveckling av kvinnliga och manliga chefer. ”Ägarna bör reflektera mera över skälet till varför kraven på fler kvinnor kommer. I denna tjänst erbjuder vi företagens valberedningar hjälp att rusta sig med dels kunskap om vad som behövs, dels kunskap om var dessa kvinnor finns att tillgå."

Kvinnokompetensens styrgrupp består av personer med bred erfarenhet av näringsliv och samhälle.
Curt Petri som under de senaste 30 åren varit aktiv i börsnoterade bolag som CEO och CFO, tidigare inom SAAB flygdivisionen och senast i Cloetta AB. ”Jag har sett och deltagit aktivt i styrelsearbetet inifrån och ser en stor potential till förbättrat styrelsearbete, och därmed företagsutveckling, om tillräckligt engagemang läggs ned på att sätta samman en styrelse anpassad efter företagens målsättningar. Inte minst mot bakgrund av att konsumenterna av företagens produkter nästan alltid består av både män och kvinnor är det märkligt om inte styrelserna speglar detta faktum.”  
Gudrun Schyman, politisk entreprenör och samhällsengagerad debattör, nu med flera styrelse-uppdrag i bagaget både inom ideell, privat och offentlig sektor. ”Näringslivet har en central roll i utvecklingen av samhället. Därför är det viktigt att det finns ett kreativt klimat i styrelserna. Det uppstår i brytning mellan olika kunskaper och erfarenheter. Blandat blir bättre, helt enkelt!”
Charlotte Holtback Yeter, management konsult och styrelseledamot med bakgrund nära ägarmakten menar att ”Ägande måste ses ur ett nytt perspektiv. Det är hög tid att anpassa såväl styrelsearbete som ägandeformer efter hur samhälle, marknad och företagande ser ut idag.”

Styrgruppen är handplockad till uppdraget och den bredd som den har gemensamt ger hågade ägare och valberedningar möjlighet att på ett avspänt sätt föra ett samtal om förutsättningarna just i det enskilda bolaget och finna vägar att successivt, i egen takt, lyfta fram nya styrelseprofiler.

FAKTA OM ADJUNGERAD VALBEREDNING
Tjänsten erbjuds genom företaget Kvinnokompetensen som arbetar med management konsulting, chefsrekrytering och ledarutveckling och vars motto är ”Blandat är bäst”.

Kvinnokompetensens styrgrupp möter ordf. för valberedningen.Ett förutsättningslöst samtal förs om ägarnas och företagets behov av ledamöter och sakkunskaper samt erfarenheter. Kvinnokompetensen handplockar 3-4 styrelseprofiler som presenteras för valberedningen. Valberedningen tar styrelseprofilerna och de nyvunna insikterna med sig in i valberedningens fortsatta arbete.
 

 

Kvinnokompetensen erbjuder organisations- och ledningsutveckling där vår utgångspunkt är att utveckla  stabila och modiga ledare, dynamiska arbetsgrupper och framgångsrika företag. Våra skräddarsydda program skapar varaktig förändring genom att vi utvecklar människors och gruppers fulla kraftpotential.
Kvinnokompetensens utgångspunkt i allt utvecklingsarbete är att kvinnor och män har olika erfarenheter och sätt att lösa problem. Olikheterna gör att dynamik och kreativitet ökar och därmed ökar också bolagens lönsamhet.