Fysioterapeuterna

Vi står beredda! Sjukgymnastförbundet välkomnar regeringens rejäla satsning på äldreomsorgen.

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:08 CET

Nu är det kommunerna som måste ta stafettpinnen och genomföra konkreta förändringar.

-Vi är särskilt glada över att regeringen äntligen uppmärksammar det förebyggande arbetet genom att föreslå förändringar som förhindrar fallolyckor. Vårt förbund har länge pekat på det onödiga lidande och de många miljarder kronor årligen som fallolyckorna förorsakar. Regeringens 150 miljoner kronor kan ge kommunerna flera miljarder tillbaka i minskade kostnader. Vår yrkeskår har kunskaperna. Nu förutsätter vi att kommunerna handlar! Vi står beredda! Det säger Anna Hertting, ordförande för Sjukgymnasterna i Sverige i en kommentar till regeringens proposition om utvecklingen av äldreomsorgen.

-Vi välkomnar också regeringens klart uttryckta viljeinriktning att på bred front ”produktutveckla” äldreomsorgen. Förbundets förslag om ett nationellt kompetenscentrum har hörsammats.

-Sjukgymnaster ser dagligen vad som behöver göras när det gäller teknikutveckling. Nya produkter som stödjer den äldres autonomi kan dessutom på sikt bli en exportnäring för svensk industri. Redan tisdag den 28 mars uppmärksammar förbundet detta vid ett seminarium ”Äldreomsorgen – möjligheternas marknad” (se www.lsr.se).

-Åldrandet är en naturlig del av livet. Vi har samma önskemål om vad livet ska innehålla som vi haft tidigare, men allt går inte lika fort. Ökade satsningar på friskvård och rehabilitering kommer att stärka många äldres möjlighet till att vara både fysiskt och socialt aktiva. Ökad rörelseförmåga ger ökad handlingsfrihet. Vi välkomnar därför regeringens förslag om en äldreomsorgslag. Allt för många äldre åker karusell i remissrallyt. Genom att stärka den äldres rätt att ställa krav på rehabilitering kan den enskildes delaktighet stärkas väsentligt – och därmed hälsan och välbefinnandet.

-Vi välkomnar även regeringens satsning på kompetensutveckling. Vi vill särskilt lyfta fram behovet av den vardagsnära rehabiliteringen. Personalen behöver bättre förutsättningar och ökat stöd till att stimulera de äldres tilltro till att våga utmana sin egen kropps förmåga. Nu måste kommunerna leva upp till bevis att man klarar denna nya inriktning.

Förbundsordförande Anna Hertting, 0703-508 604
Förbundsdirektör Peter Larsson, 0709-286 102

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, är sjukgymnasternas nationella organisation. LSR verkar för en kunnig och ansvarskännande yrkeskår i ständig utveckling som kan arbeta på såväl en nationell som internationell arbetsmarknad. LSR är en partipolitiskt obunden organisation.
Välkommen till förbundets webbplats, www.sjukgymnastforbundet.se för mer information om verksamheten.