Resenärsforum

Vi stödjer Kommunals krav

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 09:52 CEST

Uttalande med anledning av konflikten inom kollektivtrafiken

För resenärerna är de anställdas villkor väldigt viktiga. Om anställda är trötta, pga av långa arbetspass, känner sig pressade och otrygga i sin anställning har de svårt att ge det kundbemötande som behövs för att resan  ska bli bra. Busschaufförerna utför en strategisk samhällstjänst och bör bli värderade efter det. Detta är inte bara en fråga för de arbetsgivare som har anställt dem utan även en politisk fråga där hela kollektivtrafikens villkor styrs av spelregler och anslag som styrs av politiska beslut.

-Kollektivtrafiken måste få kosta mera för att såväl resenärer, kollektivtrafikanställda och deras arbetsgivare ska fungera bra, säger Karin Svensson Smith, ordförande i Resenärsforum. Att så blir fallet är en angelägenhet för hela samhället eftersom en attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för att människor ska komma till och från sina arbeten, för att städerna inte ska korka igen av trängsel och för att minska trafikens klimatpåverkan till en acceptabel nivå.

Resenärsforum stödjer därför Kommunals krav på trygga och rimliga arbetsvillkor, men riktar även krav på att riksdag och regering ger kollektivtrafikbranschen bättre förutsättningar att verka inom.

Resenärsforum
Karin Svensson Smith
Ordförande

 

 

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.