Huddinge kommun - politik

Vi tar ansvar för Huddinges ekonomi idag och i framtiden

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 13:13 CET

Med anledning av det kraftigt förändrade läget i världsekonomin, som lett till avsevärt minskade skatteintäkter för kommunerna, meddelar alliansmajoriteteten i Huddinge att budgeten för nästa år revideras.

- Vi tänker inte äventyra ekonomin vare sig genom skattesänkningar eller andra välfärdssatsningar som det inte finns full finansiering för, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M) kommunstyrelsens ordförande.

Den planerade skattesänkningen för 2012 skjuts på framtiden. Ambitionen att sänka skatten är en fortsatt en prioriterad fråga för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i. I majoritetens politiska inriktning för 2010-2014 fastslår vi att detta ska ske på ett ansvarsfullt sätt och att det aldrig får ske på bekostnad av kvaliteten i de kommunala verksamheterna.

- Trots revideringen går vi fram med en stark budget som innehåller stora satsningar och vi tar ett stort ansvar för kommunens ekonomi såväl idag som i framtiden, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M) kommunstyrelsens ordförande.

 

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 08-535 301 57
E-post: daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

Therez Olsson (M) Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 301 47
E-post: therez.olsson@huddinge.se