PREERA

Vi trivs bättre på jobbet visar Sverigestudien 2016

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 06:19 CEST

Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar som över tid präglar det svenska samhället.

Årets studie visar att allt fler svenskar väljer negativt laddade ord för att beskriva vilka värderingar de anser präglar det svenska samhället och kommunerna de bor i. På nationell nivå hamnar ord som osäkerhet om framtiden, arbetslöshet och byråkrati högst.

Samtidigt visar studien att en positiv utveckling sker på arbetsplatserna. När svenskarna får lista vilka värderingar som präglar deras arbetsplatser är ord som lagarbete, ansvar och glädje vanligt förekommande.

Sveriges arbetsplatser utmärker sig fortfarande med ett lågt kundfokus i jämförelse med andra länder, men i år klättrar kundrelaterade värderingar från plats 57 till plats 35.

-Organisationer som präglas av positiva värderingar brukar rikta uppmärksamheten utåt, det kan vara en förklaring till att vi ser ett ökat fokus på kunden. Men vi är fortfarande på alarmerande låga nivåer vilket borde vara en väckarklocka för många ledningsgrupper, säger Emilie Widarsson, managementkonsult på Preera och analytiker på Sverigestudien.

Sverigestudien visar också att värderingar som kan underlätta förändring är ovanliga på den genomsnittliga svenska arbetsplatsen.

-Med tanke på den stora omvälvning som många branscher står inför till följd av digitalisering och globalisering kan man känna viss oro. Är de svenska företagen tillräckligt rustade att möta en accelererande förändringstakt? säger Emilie Widarsson.

HELA STUDIEN FINNS ATT LADDA NER PÅ WWW.SVERIGESTUDIEN.SE

Om Sverigestudien

Sverigestudien genomförs på initiativ av Preera, SKL och Volvokoncernen. Studien har genomförts sju gånger i Sverige. Verktyget som används, CTT Cultural Transformation Tools, har använts i studier av tusentals organisationer och ett tjugotal nationer.

Sverigestudien låter 2000 invånare i Sverige besvara en enkät om vilka värderingar de anser karaktäriserar dem själva, deras arbetsplats och det svenska samhället – i dag och i en önskad framtid.

Sättet som vi människor väljer att handla på styrs av våra värderingar. Sveriges förmåga att utvecklas påverkas därför av den samlade drivkraft som individers och organisationers värderingar ger upphov till. Sverigestudien tillför kunskap och insikter om de värderingar som över tid präglar Sveriges befolkning. Detta åstadkommer vi genom att fråga ett Sverige i miniatyr om vilka värderingar de anser karaktäriserar dem själva, deras arbetsplats och det svenska samhället – i dag och i en önskad framtid.

Sverigestudien är obligatorisk läsning för beslutsfattare, arbetsgivare och politiker som vill få en uppdaterad och djupare inblick i vad som driver Sverige framåt. Studien är politiskt obunden och syftar till att skapa en bred dialog on Sveriges utmaningar och möjligheter.