Mobila Posten

"Vi tycker att posten är ett problem när vi är bortresta" - En undersökning pekar på flera problem med posten

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 21:33 CEST

Pressmeddelande

Stockholm 2008-09-22

"Vi tycker att posten är ett problem när vi är bortresta"

- En undersökning pekar på flera problem med posten

I en enkätstudie av 437 personer visade det sig att 92% tyckte att posten är ett problem när man är bortrest. Den största orsaken till problemen var att man fick be grannen eller anhöriga om hjälp att tömma brevlådan. En brevlåda som inte töms utgör ett hot mot bostaden, då tjuven mer eller mindre bjuds in.

Studien visar en trend bland medborgarna, där 92% tyckte att hanteringen av posten är problematisk i samband med resa från hemmet, även om urvalet är litet. De flesta anser det irriterande, tidsödande och svårt att avbryta till exempel semestern för att åka hem till bostaden. Post som ingen tar hand om innebär en ökad risk för stöld och inbrott i bostaden. Tjuven kan helt enkelt se i brevlådan eller i brevinkastet om någon är hemma.

För mer information kontakta:

Mobila Posten

media@mobila-posten.se