Aktiebolaget Åkerikonsult

Vi välkomnar överklagandet!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2014 11:34 CET

Den friande domen mot den makedonske förare som under hösten ertappats med falska handlingar, har överklagats. - Ett välkommet beslut, säger Rickard Gegö, VD i Sveriges Åkeriföretag.

Domen mot den makedonske förare som haft både falskt pass och körkort överklagas enligt ansökan om överklagande inlämnat till Sundsvalls tingsrätt under gårdagen. Åklagaren pekar på att chauffören varit medveten om att det faktiskt utfärdats en mängd bulgariska pass till makedoniska medborgare som inte varit äkta. Makedoniern borde därför bättre ha kontrollerat äktheten.

- Vi välkomnar så klart detta överklagande. Det är rimligt att åklagaren fortsätter driva frågan om brukande av falsk urkund. Det ska inte gå att köpa till sig rätt att köra yrkesmässig trafik i Sverige, säger Rickard Gegö, VD i Sveriges Åkeriföretag.

- Ordentlig kontroll och effektiva påföljder är viktiga verktyg. Det måste bli ordning på villkoren för godstransportnäringen, och här är det viktigt att domstolarna hänger med. Polis och åklagares arbete ska värderas, och kanske behöver domstolsväsendet bättre kompetens i dessa frågor, säger Rickard Gegö.

- Ett vänligt bemötande ska förväntas av personer som kontrolleras av myndighet, och bör knappast läggas till bedömningen av själva brottet. Det vore mer än lovligt välvilligt, avslutar Gegö. 

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.