Bodens kommun

- Vi vill äga fastigheterna

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 08:52 CET

Kommunstyrelsen samlas till ett extra sammanträde den 23 dec. Syftet är att ta ställning till en avsiktsförklaring inför ett eventuellt fastighetsköp. - Vi vill ge en signal till Sveafastigheter att vi vill äga fastigheterna, förklarar kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg.

Julfriden kommer sent för Bodens politiker. Dagen före julafton samlas kommunstyrelsen till ett extra sammanträde. På dagordningen finns endast ett ärende: Beslut om avsiktsförklaring inför ett eventuellt fastighetsköp. De fastigheter som det gäller är Sveafastigheters bestånd i Boden, förutom Enter galleria. I beståndet ingår bl. a. äldreboenden och Boden Arena.

- Det här ärendet har dragit ut på tiden. Från majoritetens sida skickar vi signalen att kommunen vill äga fastigheterna, säger Torbjörn Lidberg.

Bodens kommun har under året utrett frågan om ett gemensamt fastighetsbolag med Sveafastigheter. Under hösten valde kommunen att istället fortsätta att utreda ett helt kommunägt bolag. Diskussionen om att eventuellt köpa Sveafastigheters bestånd har levt vidare och avsiktsförklaringen är ett steg i processen.

- En avsiktsförklaring av det här slaget är inte juridiskt bindande. Den bestämmer inte pris eller andra villkor. Den säger inte heller att vi ska köpa husen. Men den visar att vi menar allvar och vill fortsätta dialogen, förklarar Bosse Strömbäck, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Om kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringen väntar förhandlingar om villkor under första kvartalet 2014. Målet är att kunna lyfta frågan till kommunfullmäktige i slutet av februari.

Kontaktperson: Torbjörn Lidberg
E-post: Torbjorn.Lidberg@boden.se
Telefon: 070-621 56 20

Kontaktperson: Bo Strömbäck
E-post: Bo.Stromback@boden.se
Telefon: 070-529 42 92