Miljöpartiet de gröna i Nacka

Vi vill bygga linbana i Nacka

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 10:28 CEST

Miljöpartiet de gröna i Nacka vill att fler i kommunen åker kollektivt och lämnar bilen hemma. Vi lanserar därför ett innovativt förslag om att bygga linbanor både inom Nacka och till grannkommunerna Lidingö och Stockholm Stad. 

För att möta klimathoten behöver vi satsa på kollektivtrafik. Tunnelbanan till Nacka kommer inte att stå klar förrän tidigast om tio år och  trafiksituationen i kommunen är överbelastad redan idag.  Vi behöver minska bilåkandet och se till att de som verkligen behöver sina bilar i jobbet kommer fram på vägarna.

Mats Marnell, ledamot i Miljö- och statsbyggnadsnämnden, arbetar till vardags som arkitekt och har under ett par år arbetat fram ett linbaneförslag som Miljöpatiet i Nacka nu önskar snabbutreda.

- Vi vill initiera en snabbutredning av linbaneförbindelser i och till Nacka. Linbanan är ett modernt och väldigt miljövänligt alternativ till kollektivt åkande. För att få bukt på den kritiska trafiksituationen i kommunen och koppla ihop kommunens områden med varandra måste vi erbjuda smarta kollektiva lösningar både på tvären i kommunen och diagonalen till närliggande kommuner. 

Det finns en rad fördelar med linbanan. Den har högre kapacitet än tvärbanan, kostar hälften så mycket och  är extremt energieffektiv. Andra fördelar är att man kan ansluta till övrig spår- och busstrafik i kommunen samt integrera de olika bostadsområdena i Nacka på ett helt nytt sätt.

- Ur ett integrationsperspektiv är det väldigt positivt att invånarna i Fisksätra och Boo får möjlighet att ta sig till varandra på ett smidigare sätt. När avstånden blir mindre geografiskt blir de även det socialt och förhoppningsvis kommer det nya HAMN-museet i Fisksätra att fungera som en social träffpunkt för alla kommunens invånare, säger Mats Marnell.

Det går även snabbt att bygga linbana och den kan finnas på plats inom bara några år, d v s långt innan tunnelbanan står färdig och även när t-banan finns på plats så kompletterar systemen varandra väl. Trafikslaget passar väldigt bra in i Nackas topografi med sjöar, berg och reservat och glesa bebyggelse i stora delar av kommunen.

Många andra städer i världen satsar just nu på linbanor som kollektivtrafik, bla Portland i USA, Gröningen i Nederländerna, London, Lissabon, Rio. Linbanan kan även lanseras som utflyktsmål ”Nacka by Air” och vara ett verkligt lyft för kommunens turistnäring. 

Se vårt linbaneförslag med linjedragningar i sin helhet genom att klicka på länken: http://bit.ly/T04JdF

Kontakt:
Sidney Holm, språkrör: sidney.holm@nacka.se, tel: 0761-99 50 50
Mats Marnell, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: mats.marnell@gmail.com, tel: 0733-58 42 54
Nicole Goufas, politisk sekreterare: nicole.goufas@nacka.se, tel: 0761-95 60 50

Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer. Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse. Tillsammans arbetar vi för långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt.