Socialdemokraterna i Stockholms län

Vi vill få bukt med de stora samordningsbristerna i Stockholm läns landstings stöd till unga med ADHD: (S) föreslår ny samordnare som ska förbättra stödinsatserna

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 10:23 CET

Det råder stora samordningsbrister mellan olika instanser som ska hjälpa barn och unga vuxna som har neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i Stockholms läns landsting. Det framkommer i landstingets nya vårdprogram för NPF-diagnoser. I en nyligen skriven motion föreslår sjukvårdspolitikern Anna Kettner (S), som själv har ADHD, en rad förbättringar av Stockholms läns landstings stödinsatser till barn och unga vuxna som har NPF.

-          Den borgerliga majoriteten presenterade i mitten av oktober landstingets nya vårdprogram för barn med ADHD och aviserade i samband med detta mer resurser till patientgruppen. Jag betvivlar inte att den borgerliga majoriteten har annat än goda intentioner med detta. Men de presenterar inga lösningar på de ständiga brister som uppstår i stödet för barn och unga vuxna pga. en dålig styrning av resurserna. För att komma tillrätta med dagens samordningsbrister, vill vi därför att unga med NPF-diagnos erbjuds en kontaktperson med befogenhet att handlägga och besluta om stöd från både kommun och landsting, säger Anna Kettner, sjukvårdspolitiker för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

-          Precis som vårdprogrammet pekar på är dagens system både dyrt, ineffektivt men framförallt far barn och unga vuxna illa helt i onödan. Stöd och behandling ska exempelvis inte drastiskt förändras bara för att barnet går från förskola till skola eller för att tonåringen blir myndig. Landstinget måste bland annat utveckla system för stöd i form av hjälpmedel som är flexibla och som innebär att stödet utformas utifrån individens behov, säger Anna Kettner.

Anna Kettners motion kommer att lämnas in under nästa landstingsfullmäktige den 9 november.

Presskontakt:
Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se
www.socialdemokraterna.se/stockholm