Socialdemokraterna

Vi vill ge fler möjlighet att växa genom bildning

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 11:41 CET

- Nu tar vi ytterligare ett steg för att stärka folkbildningen och ge fler möjligheter att växa genom bildning, säger statsrådet Lena Hallengren i en kommentar till propositionen om folkbildning. Den ideologiska grundsynen inom folkbildningen ger den en självklar plats i samhället och i det livslånga lärandet. Samhället förändras och folkbildningen måste följa med den utvecklingen. Folkbildningens tradition och rötter måste kunna möta nya utmaningar.

-Vi socialdemokrater är stolta över den fria och frivilliga folkbildningen. Arbetarrörelsen har alltid varit en del av folkbildningstanken, och drivit på dess utveckling. Vi satsar årligen 2,6 miljarder kronor och internationellt sett ligger vi i topp i fråga om satsningar på folkbildningen.

-Dessutom har vi inom arbetarrörelsen alltid bidragit till att utveckla folkbildningens idéarv och traditioner för att möta dagens behov. Jag är stolt över den vikt vi socialdemokrater lägger vid folkbildningen och dess möjligheter för människor att utvecklas.

-Den nya folkbildningspropositionen lyfter fram folkbildningens vikt för demokratin. Folkbildningen ger mest till dem som fått minst, och arbetar aktivt för att överbrygga utbildningsklyftor.

-Vi socialdemokrater satsar på folkbildningen för att den får människor att växa. Det styrande partiet i alliansen, moderaterna, vill i stället skära ned stödet till folkbildningen med 300 miljoner kronor per år. Det motsvarar finansieringen av var tredje studiecirkel.

-Dessutom sluter moderaterna inte upp bakom den fria och frivilliga folkbildningen som idé. Moderaterna vill i stället att staten ska bestämma vilka cirklar som ska komma till stånd. Men då faller hela idén med att folkbildningen ska styras av deltagarnas egna behov och ambitioner. Vad händer då med den unika pedagogiken? Vad händer med folkbildningens möjligheter att söka upp grupper som annars inte deltar i lärande? Och hur påverkar det folkbildningens demokratiska uppgift?