DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Vi vill ha livshjälp – inte dödshjälp!

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:24 CET

De tre handikapporganisationerna DHR, Förbundet Rörelsehindrade (FöR) och Föreningen JAG –Jämlikhet, Assistans och Gemenskap har skrivit ett gemensamt öppet brev till Socialminister Göran Hägglund.
I brevet står bl a att man inte vill ha det som i Holland där ”tillåtandet av aktiv dödshjälp gått från döende till kroniskt sjuka (men ej döende) till nyfödda barn med ryggmärgsbråck till personer med svår psykisk smärta/deprimerade och där förfrågningar om dödshjälp allt för ofta kommer från de anhöriga. Det har gått så långt i Holland, att tusentals av våra funktionshindrade kamrater nu bär ett plastkort i fickan, där det står nedskrivet att de önskar livshjälp och ej dödshjälp om de i medvetslöshets tillstånd kommer till sjukhus.

Kontaktperson:
Barbro Gregorson, tel 08-685 80 31

Hela brevet bifogas som PDF