Transportföretagen

Vi vill ha svenska kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 09:16 CET

Samtidigt som Svensk Pilotförenings varsel mot företaget GEC trädde ikraft klockan 18.00 på måndagen utökades varslet. Det utökade varslet träder i kraft den 25 februari om överenskommelse ej har träffats. Svenska Flygbranschen hoppas nu att medlarna kan hjälpa parterna att komma till en lösning.

GEC, har verkat i Sverige sedan oktober 2015. Bolaget har i enlighet med den svenska modellen initierat en dialog med Svensk Pilotförening, SPF, om tecknande av kollektivavtal. GEC varslades den 5 februari om övertids- och nyanställningsblockad. Varslet trädde i kraft igår, måndagen den 15 februari.

Samtidigt utökades varslet till att omfatta partiell arbetsnedläggelse samt en blockad mot att äta måltid ombord på flygplanen som ersättning för matrast. Utöver varslade åtgärder varslar SPF om sympatiåtgärder som innefattar blockad mot övertid, resande med inhyrda flygbolag samt ytterligare inhyrning av flygbolag. Stridsåtgärderna träder i kraft den 25 februari om man inte kommit fram till en lösning.

- Vi är framförallt oense om arbetstidsfrågor och hur långt avtalet ska löpa, säger Elisabeth Holming-Schiller, förhandlingschef och tillförordnad vd för Svenska Flygbranschen. Vi vill teckna kollektivavtal enligt den svenska modellen och erbjuder villkor i nivå med övriga branschen.

Svenska Flygbranschen hoppas att en överenskommelse kan nås inom kort. En konflikt gynnar ingen av parterna.

- Ska flygbolag kunna erbjuda jobb med goda villkor och svenska kollektivavtal krävs att facket är öppna för förhandling. Vi vill behålla arbetstillfällen i Sverige och se till att de bolag som verkar här gör det med svenska kollektivavtal, säger Elisabeth Holming-Schiller.

GEC, Global Employer Company, anställer piloter och kabinpersonal för företaget Flybe som i sin tur är upphandlade av SAS för att flyga vissa sträckor. GEC erbjuder fasta anställningar till marknadsmässiga löner och har en tydligt uttryckt en vilja och tagit initiativ till – att teckna kollektivavtal i enlighet med den svenska modellen.

För mer information kontakta Elisabeth Holming-Schiller, förhandlingschef och tf vd för Svenska Flygbranschen: 0730-447108 eller elisabeth.holming-schiller@transportforetagen.se eller Ebba Fredin, pressekreterare Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

transportforetagen.se

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.