Centerpartiet i Göteborg

Vi vill öka kvinnors företagande

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 23:57 CEST

Centerkvinnorna i Göteborg arrangerar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan en inspirationskväll för kvinnors företagande. Starka kvinnor inom förtagande och politik inspirerar genom att berätta sin historia. Söndagen den 7 september kl 18 på Alue Business School, Aröds Industriväg 29, Hisings Backa.

- Idag ökar kvinnors företagande tack vare Alliansens politik men vi vill öka kvinnors företagande ytterligare. Om kvinnor startade och drev företag i samma utsträckning som män skulle Sverige få 278.000 fler jobb. Det innebär att det finns potential till 13.200 fler jobb i Göteborg, säger Didar Zuta, ordförande för Göteborgs Centerkvinnor.

- Mer konkurrens i sjukvården ger inte bara patienterna större valfrihet. Det skapar också fler företag som ofta drivs av kvinnor. Fler företag som arbetar med välfärdstjänster ger nya jobb i kvinnostark sektor samt fler arbetsgivare för kvinnor att välja mellan, säger regionkandidat Karin Östring Bergman (C).

- Centerpartiet vill att alla människor ska ha samma möjligheter att förverkliga sina drömmar och skapa det liv man vill. Detta gäller både kvinnor och män och för att det ska bli verklighet måste vi göra upp med invanda normer. Vi behöver förse kvinnor med mer makt i generellt manliga delar av samhället. Män måste ta ett större ansvar i de delar som fortfarande tillskrivs kvinnorna, så som hem och familj, säger kommunkandidat Jessika Loftbring (C).

Centerpartiet i Göteborg har i sitt valprogram "Närodlad politik för Göteborg" presenterat en rad förslag för ökat företagande och vi Centerkvinnor vill speciellt lyfta följande förslag:

  • Minska kommunal byråkrati – Återbetala tillsynsavgifter för tillsyn som inte blir av, förenkla tillstånden för uteserveringar och utöka företagslotsens verksamhet.
  • En väg in i byråkratin – Centerförslaget om företagslots är bra, men även byråkratin behöver underlättas. Ha en enda portal där allt ska fyllas i en gång på ett ställe, så får kommunen hämta uppgifter därifrån. 
  • En kommun som inte konkurrerar ut småföretagen – Kommunen ska inte driva näringsverksamhet där de privata företagen lika gärna kan agera.
  • Mindre upphandlingar – Främjar småföretag och gör att företagen kan hävda sig i konkurrensen med marknadens större aktörer. 
  • Att entreprenörskap uppmuntras – Tjänstledighet ska erbjudas till de kommunalt anställda som vill prova på att starta eget företag.
  • Att LOV införs i Göteborg – Lagen om valfrihet ska möjliggöra alternativ hemtjänst.
  • Att kvinnor premieras – Jämställt företagande gynnar alla. För att motivera fler kvinnor till att bli företagare ska kvinnors företagande premieras. Använd de mentorskapsprogram som finns, öppna upp Göteborgs stad för välfärdsföretag och tillsätt jämställda styrelser i de kommunala bolag som finns kvar.

Mer information: http://www.facebook.com/centerkvinnornagoteborg

Didar Zuta, Ordförande Göteborgs Centerkvinnor

Karin Östring Bergman, Regionkandidat (C)

Jessika Loftbring, Kommunkandidat (C)

Centerpartiet i Göteborg kopplar ihop miljöpolitik med företagspolitik. Vi tror att teknikutveckling, forskning och innovation kommer att lösa många av de utmaningar vi står inför.